ID bài viết : 00200516 / Sửa lần cuối : 30/01/2023In

Cách kết nối Tivi và máy tính qua Wi-Fi Direct (WPS PBC)?

Cách kết nối Tivi và máy tính qua Wi-Fi Direct (WPS PBC).

  Tivi có thể kết nối trực tiếp với thiết bị tương thích Wi-Fi/Wi-Fi Direct (ví dụ như điện thoại thông minh, máy tính); những thiết bị này cũng hỗ trợ chức năng truyền phát qua mạng tại nhà. Những nội dung như hình ảnh/nhạc/video trên thiết bị có thể phát trên Tivi. Không bắt buộc phải sử dụng bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập internet) để sử dụng tính năng này.

  Vui lòng làm theo hướng dẫn này nếu thiết bị của bạn hỗ trợ chức năng WPS.

  QUAN TRỌNG:

  • Máy tính xách tay và Tivi có thể yêu cầu bản cập nhật phần mềm (firmware) hệ thống mới nhất để kích hoạt tính năng Wi-Fi Direct.
  • Tính năng Wi-Fi Direct không khả dụng trên tất cả các sản phẩm của Sony.
   Để biết sản phẩm của bạn có hỗ trợ tính năng Wi-Fi Direct hay không, hãy xem thông số kỹ thuật.
  • Một số chức năng có thể không có sẵn tùy theo sản phẩm bạn đang dùng.
  • Một số chức năng có thể không có sẵn ở một số quốc gia/khu vực.


  Để kết nối Tivi và máy tính qua kết nối Wi-Fi Direct (WPS PBC):

  1. Khởi chạy Chế độ Wi-Fi Direct trên Tivi.
   Nhấn Home (MENU) trên điều khiển từ xa → Applications (Ứng dụng) → Wi-Fi Direct Mode (Chế độ Wi-Fi Direct)


   Ảnh
   Ảnh
  2. Trên máy tính, nhấp vào Start MenuAll Programs (Tất cả chương trình)

   Ảnh
  3. Chọn VAIO Control Center (Trung tâm điều khiển VAIO)

   Ảnh
  4. Network connections (Kết nối mạng) → VAIO Smart Network → nút Advanced (Nâng cao)

   Ảnh
  5. Thiết lập Wi-Fi Direct thành ON (BẬT) và chọn Connect Device (Kết nối thiết bị)

   Ảnh
  6. Chọn TV (Tivi) hiển thị tên mẫu máy và nhấn Next (Tiếp theo).
   Nếu tên mẫu máy không được liệt kê, nhấp vào Detect Devices (Dò tìm thiết bị).

   Ảnh
  7. Chọn Easy Connection (Kết nối dễ dàng).

   Ảnh
  8. Thanh tiến trình sẽ hiển thị.

   Ảnh
  9. Khi đã kết nối thành công:

   Đường chấm chấm sẽ xuất hiện trên Tivi như dưới đây:
   Ảnh

   Thông báo Your computer is successfully connected to the device (Máy tính của bạn đã kết nối với thiết bị thành công) sẽ xuất hiện trên máy tính:
   Ảnh