ID bài viết : 00280361 / Sửa lần cuối : 03/07/2022In

Hiệu quả chống ồn yếu hoặc không hoạt động. (LinkBuds S)

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  Trước khi bắt đầu

  Nếu sự cố chỉ xảy ra trong khi gọi điện thoại, hãy tham khảo bài viết Chức năng chống ồn không hoạt động hoặc nghe thấy tiếng ồn trắng trong khi gọi trên tai nghe.

  Giải pháp

  1. Trong khi đeo tai nghe, hãy chạm vào cảm biến cảm ứng bên trái L để bật chức năng Noise Canceling (Chống ồn). Bạn sẽ nghe được âm thanh thông báo từ cả hai bên tai nghe (hoặc từ tai nghe bên trái khi chỉ đeo tai nghe bên trái) cùng một lúc.
   Lưu ý: Trong cài đặt mặc định, bạn có thể chuyển đổi giữa chức năng Noise Canceling (Chống ồn) và Ambient Sound (Âm thanh xung quanh) bằng cách chạm vào cảm biến cảm ứng bên trái L.

   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) hoạt động
   Sự cố xảy ra do chức năng Noise Canceling (Chống ồn) đã được đặt thành Off (Tắt).
   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) không hoạt động
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  2. Thay đổi các cài đặt của tai nghe bằng cách sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect.

   Khi Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) được đặt thành On (Bật), tai nghe sẽ phát hiện hành động của bạn (đi bộ, chạy, v.v.) và tự động chuyển đổi các cài đặt của chức năng Noise Canceling (Chống ồn) sang Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh). Để sử dụng tối đa chức năng Noise Canceling (Chống ồn), hãy làm theo các bước sau đây để đặt Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) thành tắt, rồi điều chỉnh Noise Canceling (Chống ồn) hoặc Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) theo cách thủ công.
   Lưu ý: Nếu Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) được đặt thành On (Bật), chức năng Noise Canceling (Chống ồn) sẽ được điều chỉnh và Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) được kích hoạt theo hành động của bạn.

   1. Tắt Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh).
    1. Kết nối tai nghe và điện thoại thông minh thông qua Bluetooth, sau đó khởi chạy ứng dụng Sony | Headphones Connect.
    2. Trên tab Status (Trạng thái), chọn trạng thái Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh). Nếu trạng thái hiển thị không phải là Off (Tắt) (Staying (Đứng yên), Walking (Đi bộ), v.v.), hãy chọn (mũi tên phải) ở bên phải của menu Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh).
    3. Tắt Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh).
   2. Trên tab Sound (Âm thanh), chạm vào nút (mũi tên xuống) ở bên phải của menu Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) và chọn NOISE CANCELING (CHỐNG ỒN).
   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) hoạt động
   Sự cố xảy ra do các cài đặt của tai nghe.
   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) không hoạt động
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  3. Đeo tai nghe vừa vặn với tai của bạn.

   Nếu tai nghe không vừa vặn với tai của bạn, chức năng chống ồn có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Để duy trì chất lượng cuộc gọi, hãy cân nhắc các yếu tố sau đây:

   • Đảm bảo tai nghe được đeo đúng cách
   • Chọn mút tai nghe phù hợp nhất với tai của bạn. Đo độ kín khí của đầu mút tai nghe và tìm kích thước tối ưu của đầu mút tai nghe bằng cách sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect
   • Đảm bảo micrô của tai nghe và tai của bạn không tiếp xúc với nhau.
   Để biết thông tin bổ sung, hãy tham khảo bài viết Cách đeo tai nghe đúng cách và chọn đầu mút tai nghe phù hợp nhất.
   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) hoạt động
   Kích thước hoặc điều kiện lắp có thể đã ảnh hưởng đến chức năng Noise Canceling (Chống ồn).
   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) không hoạt động
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  4. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.

   Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách khôi phục cài đặt gốc:

   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) hoạt động
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) không hoạt động
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  5. Cài đặt lại tai nghe.
   Lưu ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

   Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách khôi phục cài đặt gốc:

   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) hoạt động
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) không hoạt động
   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) có hiệu quả mạnh nhất đối với tiếng ồn tần số thấp (bass), ví dụ như tiếng ồn từ xe ô tô hoặc điều hòa nhiệt độ, nhưng không thể có tác dụng chống ồn toàn diện cho mọi loại âm thanh. Hãy thử các điều kiện khác để kiểm tra tính hiệu quả của chức năng Noise Canceling (Chống ồn).

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe