ID bài viết : 00277675 / Sửa lần cuối : 06/12/2022In

Không có âm thanh hoặc chỉ có âm thanh phát ra từ một bên tai nghe. (LinkBuds)

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

  Trước khi bắt đầu

  Tăng âm lượng trên thiết bị được kết nối.

  Giải pháp

  1. Chọn sự cố của bạn:
   Tôi không nghe được tiếng nhạc phát ra.

   Chuyển đến bước 2.
   Tôi không nghe được giọng nói khi đang gọi điện thoại.

   Hãy xem bài viết Trong khi gọi điện thoại, tôi không nghe được giọng nói của người ở đầu bên kia hoặc họ không nghe được giọng nói của tôi.
  2. Tạm dừng phát nhạc, đợi khoảng 10 giây và phát lại nhạc.
   Tôi có thể nghe được tiếng nhạc từ tai nghe.
   Kết nối Bluetooth có thể tạm thời không ổn định.
   Tôi không nghe được tiếng nhạc từ tai nghe.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  3. Tắt rồi bật lại tai nghe:
   Đặt tai nghe vào hộp sạc, đóng nắp, đợi vài giây rồi lấy tai nghe ra một lần nữa.
   Tôi có thể nghe được tiếng nhạc từ tai nghe.
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Tôi không nghe được tiếng nhạc từ tai nghe.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  4. Chọn sự cố của bạn:
   Tôi chỉ có thể nghe được tiếng nhạc từ một bên tai nghe.

   Chuyển đến bước 5.
   Tôi không nghe được tiếng nhạc từ hai bên tai nghe.

   Chuyển đến bước 7.
  5. Kiểm tra xem Google Assistant hoặc Amazon Alexa có được đặt thành tai nghe hay không.
   Google Assistant hoặc Amazon Alexa được đặt thành tai nghe.
   Chuyển đến bước 6.
   Các chức năng này chưa được đặt thành tai nghe hoặc tôi không chắc liệu đã cài đặt các chức năng này hay chưa.
   Chuyển đến bước 7.
  6. Kiểm tra chức năng thao tác chạm hoặc chức năng Voice Assistant (Trợ lý giọng nói) theo cách bạn sử dụng tai nghe:

   Nếu bạn sử dụng tính năng Google Assistant hoặc Amazon Alexa trên tai nghe, bạn chỉ có thể sử dụng bên tai nghe mà tính năng Google Assistant hoặc Amazon Alexa được gán. Nếu bạn chỉ muốn sử dụng bên còn lại của riêng tai nghe, trong ứng dụng Sony | Headphones Connect, hãy gán Google Assistant hoặc Amazon Alexa cho bên (L hoặc R) mà bạn muốn sử dụng.
   Lưu ý: Khi tính năng Service Link (Liên kết dịch vụ) được bật bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect, sẽ chỉ có thể sử dụng một bên Phải.

   • Nếu bạn muốn sử dụng một trong hai bên của tai nghe: Đặt chức năng thao tác chạm của bên mong muốn thành Google Assistant hoặc Amazon Alexa:
    1. Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect.
    2. Trong tab System (Hệ thống), chọn cài đặt ở bên phải của menu Change the tap operation function (Thay đổi chức năng thao tác chạm).
    3. Chọn bên tai nghe bạn muốn dùng riêng là L (Trái) hoặc R (Phải) và đặt Function (Chức năng) thành Google Assistant hoặc Amazon Alexa.
   • Nếu bạn muốn dùng riêng cả hai bên tai nghe tương ứng: Đặt menu chức năng thao tác chạm sang cài đặt không phải Voice Assist Function (Chức năng hỗ trợ giọng nói), Google Assistant hoặc Amazon Alexa:
    1. Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect.
    2. Trong tab System (Hệ thống), chọn cài đặt ở bên phải của menu Change the tap operation function (Thay đổi chức năng thao tác chạm).
    3. Chọn tap operation function (chức năng thao tác chạm) không phải Voice Assist Function (Chức năng hỗ trợ giọng nói), Google Assistant hoặc Amazon Alexa.
   Sau khi thay đổi các cài đặt, tôi có thể nghe được âm thanh từ tai nghe.
   Sự cố xảy ra do các cài đặt trong tai nghe.
   Tôi không nghe được tiếng nhạc từ tai nghe.
   Chuyển đến bước 7.
  7. Thử quy trình sau đây và kiểm tra xem bạn có thể nghe được âm thanh từ tai nghe hay không:
   1. Sạc tai nghe.
    Lưu ý: Sử dụng cáp USB Type-C đi kèm với sản phẩm. Có thể không sạc điện được nếu dùng các loại cáp thông thường có sẵn trên thị trường.
   2. Khôi phục cài đặt gốc (khởi động lại) thiết bị phát lại.
    Vì thiết bị phát lại có thể tạm thời bị trục trặc, hãy tắt thiết bị một lần và bật lại.
   3. Xóa thông tin thiết bị Bluetooth trên thiết bị phát lại của bạn.
    Để biết chi tiết về cách xóa thông tin thiết bị Bluetooth, hãy tham khảo bài viết Cách xóa thông tin thiết bị Bluetooth của thiết bị phát lại.
   4. Thực hiện ghép nối lại.
    Hãy tham khảo bài viết thích hợp:
   Tôi có thể nghe được tiếng nhạc từ tai nghe.
   Có vẻ như đã xảy ra sự cố kết nối với thiết bị phát lại, ví dụ như ghép nối Bluetooth khi đang ngắt kết nối.
   Tôi không nghe được tiếng nhạc từ tai nghe.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  8. Nếu bạn kết nối máy tính với tai nghe, hãy kiểm tra các cài đặt trên máy tính:
   1. Ở bên phải của màn hình máy tính, nhấp chuột phải vào biểu tượng Speaker (Loa).
   2. Chọn Open Sound settings (Mở cài đặt âm thanh), sau đó chọn Sound Control Panel (Bảng điều khiển âm thanh).
   3. Chọn tab Playback (Phát) để hiển thị danh sách thiết bị.
   4. Chọn tai nghe đã kết nối và nhấp vào Set Default (Đặt mặc định).
   5. Chọn OK để đóng màn hình cài đặt.
   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể do các cài đặt máy tính gây ra.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  9. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.

   Hãy truy cập Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách khôi phục cài đặt gốc:

   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  10. Cài đặt lại tai nghe.
   Lưu ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

   Hãy truy cập Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách cài đặt lại:

   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe