ID bài viết : 00279619 / Sửa lần cuối : 27/08/2023In

Cảm biến cảm ứng hoạt động bất ngờ dù tôi không hề chạm vào

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

  Lưu ý: Kiểm tra hiệu suất của cảm biến cảm ứng sau khi thực hiện từng bước sau đây. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

  1. Đảm bảo không có vật gì ướt, như mồ hôi, tóc hoặc khăn ướt, chạm vào cảm biến cảm ứng. Nếu có, cảm biến cảm ứng có thể không phản ứng chính xác.
   Gợi ý: Nếu tóc hoặc vật thể khác có khả năng va vào cảm biến cảm ứng và khiến nó phản ứng, bạn có thể thay đổi chức năng được gán cho cảm biến cảm ứng thành None Assigned (Không được gán) trong ứng dụng Sony | Headphones Connect.
  2. Tắt chức năng Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect.
   1. Trong Status (Trạng thái), chọn (mũi tên phải) ở bên phải của menu Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh).
   2. Nhấn vào thanh trượt để đặt thành Off (Tắt).
  3. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.
   Gợi ý: Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp để biết chi tiết về cách khôi phục cài đặt gốc hoặc sử dụng các bài viết sau đây:
  4. Cài đặt lại tai nghe.
   Lưu ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.
   Gợi ý: Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp để biết chi tiết về cách cài đặt lại tai nghe hoặc sử dụng các bài viết sau đây:

  Nếu sự cố không được khắc phục, có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.