ID bài viết : 00271420 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Hiệu quả chống ồn yếu hoặc không hoạt động. (Choàng đầu / Nhét tai)

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố Noise Canceling (Chống ồn) trên tai nghe choàng đầu hoặc nhét tai:

  1. Bật chức năng Noise Canceling (Chống ồn).

   Sử dụng cảm biến cảm ứng hoặc nút trên tai nghe, bật chức năng Noise Canceling (Chống ồn).

   Lưu ý: Hình ảnh dưới đây là ví dụ minh họa WH-1000XM4:

   hình ảnh cảm biến cảm ứng (WH-1000XM4)

   Nếu bạn không thể chuyển đổi chức năng Noise Canceling (Chống ồn):

   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) hoạt động

   Sự cố xảy ra do chức năng Noise Canceling (Chống ồn) đã được đặt thành Off (Tắt).

   Lưu ý: Nếu chức năng Noise Canceling (Chống ồn) không đủ mạnh hoặc bạn không thể chuyển sang chức năng Noise Canceling (Chống ồn) ngay cả sau khi thay đổi cài đặt, hãy chuyển sang bước khắc phục sự cố tiếp theo.

   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) không hoạt động hoặc tôi không rõ cách sử dụng cảm biến cảm ứng hoặc các nút.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  2. Thay đổi các cài đặt của tai nghe bằng cách sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect.

   Khi Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) được đặt thành On (Bật), tai nghe sẽ phát hiện hành động của bạn (đi bộ, chạy, v.v.) và tự động chuyển đổi các cài đặt của chức năng Noise Canceling (Chống ồn) sang Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh).
   Để sử dụng tối đa chức năng Noise Canceling (Chống ồn), hãy làm theo các bước sau đây để đặt Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) thành tắt, rồi điều chỉnh Noise Canceling (Chống ồn) hoặc Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) theo cách thủ công:

   1. Kết nối tai nghe và điện thoại thông minh thông qua Bluetooth, sau đó khởi chạy ứng dụng Sony | Headphones Connect.
   2. Nếu Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) được đặt là On (Bật), hãy chuyển nó thành Off (Tắt).
    Ví dụ như WH-1000XM4, hãy kiểm tra trạng thái Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) trong tab Status (Trạng thái). Nếu trạng thái hiển thị không phải là Off (Tắt) (Staying (Đứng yên), Walking (Đi bộ), v.v.), hãy nhấn vào thông báo trạng thái và nhấn vào thanh trượt để đặt thành Off (Tắt).
    Lưu ý: Nếu Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) được đặt thành On (Bật), chức năng Noise Canceling (Chống ồn) sẽ được điều chỉnh và Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) được kích hoạt theo hành động của bạn.
   3. Bật Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) và di chuyển thanh trượt sang trái cho đến khi tùy chọn Noise Canceling (Chống ồn) xuất hiện trong cài đặt Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh).
   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) hoạt động
   Sự cố xảy ra do các cài đặt của tai nghe.
   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) không hoạt động
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  3. Đeo tai nghe vừa vặn với tai của bạn.

   Điều chỉnh độ dài của bộ phận choàng đầu để cho phép tai nghe giữ toàn bộ tai bên trong miếng đệm tai.

   Lưu ý: Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) có thể trở nên yếu hơn nếu tai nằm ngoài miếng đệm tai.
   Hình ảnh đeo tai nghe

   1. Tốt: Tai nghe choàng đầu vừa vặn với tai của bạn
   2. Không tốt: Tai nghe choàng đầu không vừa với tai của bạn
   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) hoạt động
   Sự cố xảy ra do kích cỡ của mút tai nghe hoặc cách bạn gắn tai nghe.
   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) không hoạt động
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  4. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.

   Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp dành riêng cho từng mẫu thiết bị.

   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) hoạt động
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) không hoạt động
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  5. Cài đặt lại tai nghe.

   Lưu ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

   Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp dành riêng cho từng mẫu thiết bị.

   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) hoạt động
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) không hoạt động
   Chức năng Noise Canceling (Chống ồn) có hiệu quả mạnh nhất đối với tiếng ồn tần số thấp (bass), ví dụ như tiếng ồn từ xe ô tô hoặc điều hòa nhiệt độ, nhưng không thể có tác dụng chống ồn toàn diện cho mọi loại âm thanh. Hãy thử các điều kiện khác để kiểm tra tính hiệu quả của chức năng Noise Canceling (Chống ồn).

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe