ID bài viết : 00271375 / Sửa lần cuối : 24/10/2022In

Hiệu quả chống ồn yếu hoặc không hoạt động.

    Chọn loại hoặc mẫu tai nghe thích hợp để biết các bước khắc phục sự cố:

    Choàng đầu / Nhét tai

    Truly Wireless


    Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe