ID bài viết : 00267720 / Sửa lần cuối : 26/07/2023In

Dung lượng pin còn lại trên tai nghe bên trái và tai nghe bên phải của tai nghe không giống nhau.

Dung lượng pin còn lại trên tai nghe bên trái và tai nghe bên phải của ứng dụng Headphones Connect hoặc hướng dẫn bằng giọng nói không giống nhau.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Cả hai bên của tai nghe đều có thể hoạt động như thiết bị chính và thiết bị chính tiêu thụ nhiều điện năng hơn bên còn lại. Do đó, mức pin còn lại có thể khác nhau giữa tai nghe bên trái và tai nghe bên phải. Đây không phải là lỗi.
  Lưu ý: Bên tai nghe hoạt động như thiết bị chính sẽ không cố định và sẽ được quyết định tùy thuộc vào môi trường sử dụng.

  Ngoài ra, việc sử dụng trợ lý giọng nói hoặc tính năng Service Link có thể ảnh hưởng đến mức tiêu thụ pin.

  Gợi ý: Đối với WF-1000XM3, WF-C500, WF-H800, WF-SP800NWF-XB700, mức pin còn lại (như hiển thị trên màn hình ứng dụng Sony | Headphones Connect, hoặc nghe được từ hướng dẫn bằng giọng nói) được chia thành 4 mức sau đây. Trong một số trường hợp, dung lượng pin còn lại trên hiển thị có thể khác với dung lượng pin còn lại thực tế do dung lượng pin được hiển thị chỉ là con số ước tính sơ bộ.

  Hiển thịDung lượng pin còn lại
  100%100% - 71%
  70%70% - 51%
  50%50% - 21%
  20%20% trở xuống