ID bài viết : 00271370 / Sửa lần cuối : 17/10/2023In

Trong khi gọi điện thoại, tôi không nghe được giọng nói của người ở đầu bên kia hoặc họ không nghe được giọng nói của tôi.

    Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe