ID bài viết : 00271370 / Sửa lần cuối : 24/10/2022In

Trong khi gọi điện thoại, tôi không nghe được giọng nói của người ở đầu bên kia hoặc họ không nghe được giọng nói của tôi.


    Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe