ID bài viết : 00281338 / Sửa lần cuối : 16/01/2023In

[VIDEO] WF-1000XM3 | Cách ghép nối với thiết bị thứ hai

    Xem cách ghép nối thiết bị thứ hai với tai nghe WF-1000XM3 của bạn.

    Lưu ý: Video chỉ bằng Tiếng Anh


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube