ID bài viết : 00231547 / Sửa lần cuối : 27/08/2023In

Không thể điều chỉnh âm lượng của tai nghe Truly Wireless

  Sử dụng một trong các cách sau đây để điều chỉnh âm lượng.

  Điều chỉnh âm lượng bằng cách chạm vào cảm biến cảm ứng

  Đối với WF-1000XM5: Bạn có thể điều chỉnh âm lượng bằng cách chạm vào cảm biến cảm ứng.

  • Cách tăng âm lượng: Chạm nhanh vào cảm biến cảm ứng trên tai nghe bên phải trong khi phát nhạc. Khi bạn chạm liên tục vào cảm biến cảm ứng (với khoảng thời gian khoảng 0,4 giây trở xuống giữa mỗi lần chạm), âm thanh thông báo sẽ phát ra và âm lượng tăng thêm 1 nấc.
  • Cách giảm âm lượng: Chạm nhanh vào cảm biến cảm ứng trên tai nghe bên trái trong khi phát nhạc. Khi bạn chạm liên tục vào cảm biến cảm ứng (với khoảng thời gian khoảng 0,4 giây hoặc ít hơn giữa mỗi lần chạm), âm thanh thông báo sẽ phát ra và âm lượng giảm đi 1 nấc.

  Đối với LinkBuds S, WF-1000XM4, WF-1000XM3 và WF-SP800N: Bạn có thể điều chỉnh âm lượng bằng cách thay đổi chức năng cảm biến cảm ứng thành Volume Control (Điều khiển âm lượng) bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect.
  Lưu ý: Đảm bảo phần mềm Tai nghe và ứng dụng Sony | Headphones Connect được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

  Cách thay đổi chức năng cảm biến cảm ứng

  Điều chỉnh âm lượng trên thiết bị phát lại được kết nối qua Bluetooth

  Khi thực hiện cuộc gọi, bạn có thể điều chỉnh âm lượng, khi cần thiết, trên thiết bị phát lại được kết nối qua Bluetooth.

  Điều chỉnh âm lượng trên ứng dụng Sony | Headphones Connect

  Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect và di chuyển thanh trượt kế bên biểu tượng loa trên tab Status (Trạng thái).
  Di chuyển thanh trượt có biểu tượng âm lượng để thay đổi mức âm lượng

  Lưu ý: Bạn có thể thay đổi mức âm lượng của tai nghe bằng thiết bị đã được liên kết với tai nghe. Bạn không thể thay đổi âm lượng của tai nghe qua thiết bị không được liên kết với tai nghe.