ID bài viết : 00223804 / Sửa lần cuối : 17/10/2023In

Khắc phục sự cố pin

    Lưu ý: Nếu bạn lo lắng về thời lượng pin quá ngắn, hãy tham khảo bài viết Thời lượng pin ngắn.

    Chọn loại hoặc mẫu tai nghe thích hợp để biết các bước khắc phục sự cố:

    Choàng đầu / Nhét tai

    Truly Wireless

    Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe