ID bài viết : 00232978 / Sửa lần cuối : 10/10/2022In

Thiết bị lưu trữ USB

  Trước khi kết nối

  Bạn có thể thưởng thức các tập tin ảnh, nhạc và video được lưu trữ trong thiết bị lưu trữ USB trên Tivi.

  • Tránh làm mất tập tin bằng cách sao lưu tất cả các tập tin phương tiện được lưu trữ trên thiết bị USB. Sony không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với dữ liệu bị mất hoặc bị hỏng được lưu trữ trên thiết bị USB.
  • Hầu hết các mẫu BRAVIA chỉ hỗ trợ phát lại USB với hệ thống tập tin FAT16, FAT32 và exFAT.
   Các mẫu BRAVIA mới hơn (từ 2013 trở đi) hỗ trợ hệ thống tập tin FAT16, FAT32, exFAT, NTFS.
  • Tùy theo tập tin, quá trình phát cũng có thể bị ảnh hưởng ngay cả với các định dạng được hỗ trợ.

  Tạo kết nối và phát lại

  1. Kết nối thiết bị USB với cổng USB của Tivi để thưởng thức các tập tin ảnh, nhạc và video được lưu trữ trong thiết bị.

   Hình ảnh tham khảo về cổng USB của Tivi

  2. Bật thiết bị USB đã kết nối nếu cần.
  3. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa để hiển thị menu.
  4. Tùy theo mẫu Tivi bạn có thể truy cập một trong những mục sau đây:
   • Chọn Apps (Ứng dụng) > Media Player > Chọn tên của thiết bị đã kết nối
   • Chọn Apps (Ứng dụng) > Media Player > Photos (Ảnh), Music (Nhạc) hoặc Videos (Video) > Chọn tên của thiết bị đã kết nối
   • Chọn Media (Phương tiện) > Photos (Ảnh), Music (Nhạc) hoặc Videos (Video) > Chọn tên của thiết bị đã kết nối
   • Chọn Connected Devices (Thiết bị đã kết nối) > USB > Photos (Ảnh), Music (Nhạc) hoặc Videos (Video)
   • Chọn Media Server (Máy chủ đa phương tiện) > USB
  5. Chọn tập tin từ danh sách hoặc thư mục, sau đó nhấn nút (Enter). Bắt đầu phát lại.

  Khả năng tương thích