ID bài viết : 00233122 / Sửa lần cuối : 04/12/2020In

Máy ảnh / Máy quay - USB

  Trước khi kết nối

  Với kết nối USB, bạn có thể sử dụng Tivi để điều hướng đến thư mục lưu trữ của máy ảnh qua menu Tivi rồi phát lại ảnh tĩnh hoặc video trên Tivi.

  • Trình xem USB hỗ trợ hệ thống tập tin FAT16, FAT32 và exFAT.
  • Khi kết nối Máy ảnh tĩnh kỹ thuật số của Sony với Tivi bằng cáp USB, bạn cần phải đặt kết nối trên máy ảnh về chế độ Auto (Tự động) hoặc Mass Storage (Bộ lưu trữ).
  • Tránh làm mất tập tin bằng cách sao lưu tất cả các tập tin phương tiện được lưu trữ trên thiết bị USB. Sony sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với dữ liệu bị mất hoặc bị hỏng được lưu trữ trên thiết bị USB.
  • Tùy theo tập tin, quá trình phát cũng có thể bị ảnh hưởng ngay cả với các định dạng được hỗ trợ.

  Tạo kết nối và phát lại

  1. Kết nối máy ảnh/máy quay với cổng USB của Tivi để thưởng thức các tập tin ảnh, nhạc và video được lưu trữ trong thiết bị.

   Sơ đồ kết nối của Máy ảnh / Máy quay (USB)

  2. Bật thiết bị USB đã kết nối.
  3. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa của Tivi để hiển thị menu, sau đó chọn Media (Phương tiện) ở phía dưới cùng của màn hình.

  4. Chọn Photos(Hình ảnh), Music (Nhạc) hoặc Videos (Video) trên menu.

  5. Sử dụng nút (Lên) / (Xuống) để tìm tên thiết bị đã được kết nối. Nhấn nút (Enter) để xem nội dung.
   Nếu bạn chọn thư mục, hãy sử dụng nút (Lên) / (Xuống) để chọn tập tin rồi nhấn nút (Enter). Bắt đầu phát lại.
  6. Để quay lại nguồn vừa xem, nhấn 2 lần nút HOME.

  Để tự động hiển thị chế độ xem ảnh thu nhỏ hoặc trình chiếu
  Bạn có thể cài đặt chế độ tự động xem ảnh thu nhỏ hoặc trình chiếu khi kết nối với một thiết bị USB chứa tập tin ảnh.
  Bạn có thể bỏ chế độ tự động hiển thị trình chiếu hoặc xem ảnh thu nhỏ.
  Nhấn nút HOME rồi chọn Settings (Cài đặt) → System Settings (Cài đặt hệ thống) → General Set-up (Thiết lập chung) → USB Auto Start (Tự động khởi động USB) → Browse Photos(Duyệt ảnh), Start Slideshow (Bắt đầu trình chiếu) hoặc Off(Tắt).

  • Tập tin ảnh phải được lưu trữ trong một thư mục thuộc thư mục DCIM để có thể tự động phát lại. Ngoài ra, tên thư mục thuộc thư mục DCIM phải bao gồm 3 chữ số và 5 chữ cái (có thể chứa “_”), ví dụ: 101MSDCF.
  Lưu ý khi phát lại các tập tin video:
  • Các tập tin video từ máy ảnh/máy quay Sony được đặt trong cấu trúc thư mục sau đây (vị trí phân cấp):
   /AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
   /PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
   /MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
  Lưu ý khi phát lại ảnh toàn cảnh:
  • Bạn chỉ có thể cuộn được ảnh toàn cảnh khi Slideshow Effect (Hiệu ứng trình chiếu) được chuyển thành Simple/Dissolve(Đơn giản/Tan biến). Để xác nhận cài đặt, nhấn nút OPTIONS (TÙY CHỌN) rồi chọn Playback Options (Tùy chọn phát lại) → Slideshow Effect(Hiệu ứng trình chiếu).
  • Chỉ có thể cuộn các tập tin JPEG toàn cảnh với các kích thước ngang/dọc sau đây. (Không thể cuộn nếu tập tin JPEG được chỉnh sửa trên máy tính, v.v.)
   • Đối với cuộn ngang: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080
   • Đối với cuộn dọc: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520
  • Hình ảnh 3D Sweep Panorama (Quét toàn cảnh 3D) chỉ hiển thị khi Slideshow Effect (Hiệu ứng trình chiếu) được đặt thành Simple(Đơn giản). (Tính năng này chỉ có sẵn trên các mẫu máy tương thích với 3D.)
   Để xác nhận cài đặt, nhấn nút OPTIONS (TÙY CHỌN) rồi chọn Playback Options (Tùy chọn phát lại) → Slideshow Effect(Hiệu ứng trình chiếu).