ID bài viết : 00233135 / Sửa lần cuối : 04/12/2020In

Máy ảnh / Máy quay - HDMI

  Trước khi kết nối

  Nếu sử dụng kết nối HDMI, bạn có thể xuất ảnh tĩnh/video từ máy ảnh kỹ thuật số tĩnh hoặc máy quay sang Tivi trong khi phát lại. Trong quá trình kết nối, hình ảnh sẽ được hiển thị trên Tivi và màn hình máy ảnh sẽ trống.
  Nếu máy ảnh có chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI), bạn có thể vận hành chức năng phát lại của máy ảnh bằng điều khiển từ xa đi kèm với Tivi. Điều này phụ thuộc vào mẫu máy ảnh và Tivi.

  Tạo kết nối và phát lại

  1. Kết nối máy ảnh kỹ thuật số tĩnh hoặc máy quay bằng cáp HDMI. Sử dụng cáp có giắc cắm HDMI mini và giắc cắm HDMI tiêu chuẩn ở hai đầu. Kết nối giắc cắm HDMI mini với máy ảnh kỹ thuật số tĩnh/máy quay và giắc cắm HDMI tiêu chuẩn với Tivi.

   Sơ đồ kết nối của Máy ảnh / Máy quay (HDMI)

  2. Bật máy ảnh/máy quay đã kết nối.
  3. Nhấn nút (Input) nhiều lần để chọn ngõ vào của máy ảnh kỹ thuật số tĩnh/máy quay đã kết nối.
  4. Bắt đầu phát lại trên máy ảnh kỹ thuật số tĩnh/máy quay đã kết nối. Tùy thuộc vào mẫu máy, màn hình máy ảnh có thể trống khi hiển thị hình ảnh trên Tivi.

  • Khi kết nối một thiết bị tương thích với “Control for HDMI” (Điều khiển cho HDMI), bạn có thể điều khiển thiết bị bằng điều khiển từ xa của Tivi.
   Đảm bảo rằng thiết bị tương thích với “Control for HDMI” (Điều khiển cho HDMI). Một số thiết bị có thể không tương thích với “Control for HDMI” (Điều khiển cho HDMI) dù có giắc cắm HDMI.