ID bài viết : 00152883 / Sửa lần cuối : 11/06/2018In

Vấn đề chung khi chuyển kênh hoặc đầu vào trên Tivi.

  Giải pháp này được thiết kế để hỗ trợ nếu mất nhiều thời gian để hiển thị hình ảnh, Tivi bị khóa hoặc không phản hồi, âm thanh bị gián đoạn hoặc giảm, hoặc hình ảnh bị méo trong giây lát khi chuyển kênh hoặc đầu vào.

  Thông thường có thể mất tối đa 5 giây để hiển thị hình ảnh khi chuyển kênh hoặc đầu vào. Độ trễ có thể kéo dài hơn một chút khi chuyển sang và từ đầu vào được kết nối với cáp HDMI.

  Nếu bạn đang sử dụng đầu thu tín hiệu cáp hoặc đầu thu tín hiệu vệ tinh, có thể mất hơn 5 giây và hình ảnh có thể bị méo hoặc nhấp nháy trong giây lát khi chuyển kênh, đặc biệt là khi bạn chuyển đổi giữa kênh có độ nét cao và kênh có độ nét chuẩn.

  Chúng tôi khuyên bạn nên sửa định dạng thành độ phân giải 1080i trên đầu thu tín hiệu cáp hoặc đầu thu tín hiệu vệ tinh. Bằng cách này, đầu thu tín hiệu cáp hoặc đầu thu tín hiệu vệ tinh sẽ không cần chuyển đổi định dạng giữa các kênh. Thời gian chuyển kênh có thể được cải thiện và bạn có thể loại bỏ hiện tượng nhấp nháy và méo hình ảnh tức thời.

  Trên đầu thu tín hiệu cáp hoặc đầu thu tín hiệu vệ tinh, bạn có thể nhấn nút trên bảng mặt trước để chỉ chọn độ phân giải 1080i. Có thể cần phải sửa định dạng từ menu đầu thu tín hiệu cáp hoặc đầu thu tín hiệu vệ tinh thành độ phân giải 1080i bằng cách truy cập MENU hoặc SETTINGS (CÀI ĐẶT) trên điều khiển từ xa hay bảng điều khiển phía trước của đầu thu tín hiệu cáp hoặc đầu thu tín hiệu vệ tinh. Có thể tìm thấy Output Resolution Format (Định dạng độ phân giải đầu ra) trong phần Settings (Cài đặt), Options (Tùy chọn), Preferences (Ưu tiên), TV Options (Tùy chọn Tivi), Display (Hiển thị) hoặc một vị trí có tên tương tự trong các menu này.

  QUAN TRỌNG:

  • Do hiện có rất nhiều loại đầu thu tín hiệu cáp và đầu thu tín hiệu vệ tinh, các quy trình cụ thể để truy cập các cài đặt này có thể không giống nhau. Nếu bạn không thể xác định vị trí các cài đặt này cho đầu thu tín hiệu cáp hoặc đầu thu tín hiệu vệ tinh, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
  • Tránh sử dụng các chế độ Variable (Tùy biến), Auto Select (Tự động chọn), 4:3 Override (Ghi đè 4:3) hoặc Native (Nguyên bản) trên đầu thu tín hiệu cáp hoặc đầu thu tín hiệu vệ tinh, bởi vì định dạng độ phân giải đầu ra có thể thay đổi mỗi khi bạn chuyển kênh, dẫn tới thời gian chuyển kênh lâu hoặc hiện tượng nhấp nháy hoặc méo hình trong giây lát.

  LƯU Ý: Thay vì sử dụng cáp HDMI, một phương pháp khác là sử dụng cáp Component Video (RGB) để kết nối với đầu thu tín hiệu cáp hoặc đầu thu tín hiệu vệ tinh. Chất lượng hình ảnh sẽ tương tự như kết nối HDMI. Nhưng cần có cáp âm thanh riêng cho hệ thống âm thanh.