ID bài viết : 00064045 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Sử dụng Sound Organizer để chuyển hoặc nhập tập tin từ máy ghi âm kỹ thuật số như thế nào?

  Sử dụng Sound Organizer để chuyển hoặc nhập tập tin từ máy ghi âm kỹ thuật số như thế nào?
  QUAN TRỌNG: Sound Organizer phiên bản 1.4 không tương thích với Windows® 8.1. Hãy kiểm tra lại để biết thêm thông tin trong bản phát hành kế tiếp của Sound Organizer.
  1. Kết nối Máy ghi âm kỹ thuật số với máy tính bằng cáp USB kèm theo.
  2. Mở phần mềm Sound Organizer.

   Chú ý: Nếu cửa sổ Sound Organizer hiển thị, nhấn Yes để tiếp tục. Image

  3. Trong cửa sổ Sound Organizer tại mục Import/Transfer, nhấp IC Recorder.
  4. Chọn một trong hai thư mục Display VOICE Folder, Display MUSIC Folder, hoặc nút Display PODCAST FolderImage
  5. Sau khi chọn các tập tin để nhập, nhấp vào mũi tên Import Arrow màu xanh.  Image