ID bài viết : 00103955 / Sửa lần cuối : 07/01/2015

Tôi muốn sử dụng Media Go để chuyển đổi định dạng tập tin

  Nội dung âm nhạc chuyển sang Media Go có thể được chuyển đổi sang định dạng AAC, MP3, FLAC hoặc.
  Hãy thực hiện các bước sau.

  1. Chọn bài hát có định dạng mà bạn muốn chuyển đổi từ Library.
   LƯU Ý: Nếu bạn muốn chuyển đổi một bài hát được lưu trữ trên Walkman của bạn, hãy chuyển bài hát trở lại Media Go.
  2. Chọn Tools - Convert File... trong menu hiển thị ở phía trên cùng của màn hình.
  3. Trong màn hình Convert File, định dạng được hiển thị từ menu thả xuống, chọn định dạng tập tin mong muốn  AAC, MP3, FLAC và sau đó nhấn Convert.

  LƯU Ý:  Danh sách các thiết bị hỗ trợ để sử dụng với các phần mềm Media Go có sẵn tại: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.
  Các phần mềm Media Go cũng có thể làm việc với các thiết bị khác không có trong danh sách này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoạt động, nếu thiết bị không có trong danh sách.