ID bài viết : 00199824 / Sửa lần cuối : 06/07/2018

Cách truyền các tập tin nhạc đến máy phát di động bằng phần mềm Windows Media® Player.

  Khi bạn khởi động phần mềm Windows Media Player lần đầu tiên, phần mềm tự động tìm kiếm các tập tin âm thanh, video và hình ảnh trong một số thư mục mặc định trên máy tính của bạn, rồi thêm các tập tin vào thư viện của bạn. Nếu bạn thêm hoặc xóa các tập tin từ các thư mục này, phần mềm Windows Media Player sẽ tự động cập nhật phần mềm thư viện tương ứng. Bạn có thể thay đổi thư mục mà Windows Media Player theo dõi.

  LƯU Ý: Có sẵn quy trình khác nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows® 7 và Windows Media Player 12.

  1. Cài đặt phần mềm Windows Media Player phiên bản 11 đi kèm với máy nghe nhạc MP3 Walkman®.
  2. Kết nối máy phát di động với máy tính và khởi động phần mềm Windows Media Player.
  3. Trong cửa sổ Windows Media Player , hãy nhấp nút Sync (Đồng bộ).

   LƯU Ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng máy phát di động với Windows Media Player thì bạn sẽ được nhắc đặt tên thiết bị của bạn. Nhập tên cho thiết bị của bạn và nhấp Finish (Kết thúc).

  4. Máy phát di động của bạn sẽ được hiển thị trong bảng bên phải. Kéo tập tin nhạc vào bảng bên phải.
  5. Sau khi bạn đã thêm tất cả các tập tin nhạc, nhấp vào nút Start Sync (Bắt đầu đồng bộ). Các tập tin bài hát trong danh sách Đồng bộ sẽ được chuyển đến máy phát di động của bạn.