ID bài viết : 00181918 / Sửa lần cuối : 16/08/2017In

Thông báo đến Khách hàng đang sử dụng Walkman loại máy “NWZ-S736F/S738F/S739F” và VAIO loại máy “VGN-TT15/TT16/TT17” - Cập nhật ngày 1 tháng 11 năm 2011

  2011-10-31

  Cập nhật ngày 1 tháng 11 năm 2011: Xin lưu ý việc bảo hành thay thế miễn phí này sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2012.


  Ngày 9 tháng 4 năm 2009

  Cám ơn Quý khách vẫn tiếp tục tín nhiệm các sản phẩm của Sony.

  Trong thời gian gần đây Sony đã phát hiện dây của tai nghe kèm theo của máy Walkman loại “NWZ-S736F/S738F/S739F” và VAIO loại “VGN-TT15/TT16/TT17” có thể rắn lại hoặc gãy vỡ, tùy vào việc sử dụng.

  Đối với Khách hàng sử dụng tai nghe kèm theo máy của các loại máy Walkman và VAIO đề cập bên trên, và xuất hiện các hiện tượng trên, vui lòng liên hệ Trung tâm Bảo hành Sony gần nhất. Sony sẽ bảo hành thay thế miễn phí tai nghe.

  [Loại máy áp dụng]

  • Walkman - NWZ-S736F/-S738F/-S739F
  • VAIO -   VGN-TT15TN/-TT15SN/-TT15GN/-TT16TN/-TT16LN/-TT16MN/-TT16SN/-TT16GN/-TT17GN

  [Cách kiểm tra loại máy]

  Dành cho Walkman NWZ-S736F/-S738F/-S739F:

  Vui lòng kiểm tra loại máy nằm ở phía sau của máy.

  Dành cho VAIO VGN-TT15TN/-TT15SN/-TT15GN/-TT16TN/-TT16LN/-TT16MN/-TT16SN/-TT16GN/-TT17G:

  Vui lòng kiểm loại máy nằm ở góc phải bên dưới của màn hình LCD.

  Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những bất tiện gây ra. Kính mong Quý khách thông cảm và cộng tác.