ID bài viết : S500057379 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Walkman có thể được kết nối với máy tính qua USB hub không?

Kết nối với máy tính qua USB Hub.

    Nếu sử dụng một USB hub, vui lòng chọn HUB đồng trang bị có chứng nhận biểu tượng USB. Ghi Chú:  USB hub với chứng nhận biểu tượng USB không bảo đảm hoạt động bình thường với Walkman.