ID bài viết : 00065310 / Sửa lần cuối : 02/09/2020

Media Go hỗ trợ định dạng tập tin nào?

Định dạng tập tin được hỗ trợ.

    Đối với thông tin về các định dạng tập tin được hỗ trợ bởi Media Go, hãy truy cập trang web sau đây.
    http://mediago.sony.com/enu/features/file-formats

    LƯU Ý: Không phải tất cả máy nghe nhạc Walkman đều sử dụng cùng một phần mềm. Một danh sách các thiết bị hỗ trợ để sử dụng với phần mềm Media Go có tại: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.

    Phần mềm Media Go cũng có thể làm việc với các dòng máy khác của máy nghe nhạc Walkman không có trong danh sách này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoạt động nếu chúng không có trong danh sách.