ID bài viết : 00057340 / Sửa lần cuối : 22/02/2018

Model Walkman nào có hỗ trợ Content Transfer (dành cho Mac)?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Content Transfer (dành cho Mac) phiên bản 1.0 hỗ trợ các model Walkman sau.

Tên Model:

 1. Mỹ
 • NWZ-W273*
 • NWZ-W274S
 • NWZ-E383/E384/E385

Canada

 • NWZ-W273*
 • NWZ-W274S
 • NWZ-WH303
 • NWZ-E584
 • NWZ-E383/E384/E385

Mỹ LaTinh

 • NWZ-W273*
 • NWZ-W274S
 • NWZ-WH505
 • NWZ-WH303
 • NWZ-E383/E384/E385

Châu Âu

 • NWZ-W273*
 • NWZ-W274S
 • NWZ-WH505
 • NWZ-WH303
 • NWZ-F886
 • NWZ-ZX1
 • NWZ-E583/E584/E585
 • NWZ-E383/E384

Trung quốc

 • NWZ-W273*
 • NWZ-W274S
 • NWZ-WH505
 • NWZ-WH303
 • NWZ-F885
 • NWZ-ZX1

Châu Á/Thái Bình Dương

 • NWZ-W273*
 • NWZ-W274S
 • NWZ-WH505
 • NWZ-WH303
 • NWZ-F886/F887
 • NWZ-ZX1
 • NWZ-E383/E384/E385

Model nước ngoài

 • NWZ-W273*
 • NWZ-W274S
 • NWZ-WH505
 • NWZ-WH303
 • NWZ-F886/F887
 • NWZ-ZX1
 • NWZ-E383/E384/E385

* Nếu phiên bản firmware của Walkman của bạn trước 1.10, nó cần phải được cập nhật.