ID bài viết : 00277660 / Sửa lần cuối : 09/03/2023In

Ứng dụng Trình phát nhạc không mở.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Khi bạn cố gắng khởi chạy ứng dụng Trình phát nhạc ngay sau khi bật máy nghe nhạc Walkman, ứng dụng có thể không mở ngay lập tức. Chờ trong giây lát. Nếu màn hình ứng dụng vẫn không xuất hiện sau khi chờ một lúc, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Khi màn hình Walkman được mở khóa, trong thanh điều hướng ở cuối màn hình, hãy nhấn vào (nút Overview (Tổng quan)).
  2. Vuốt màn hình ứng dụng Trình phát nhạc lên để đóng ứng dụng.
   Lưu ý: Để đóng tất cả ứng dụng, vuốt màn hình sang trái và nhấn CLEAR ALL (XÓA TẤT CẢ).
  3. Mở lại ứng dụng Trình phát nhạc.