Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

 • NW-WM1AM2
 • NW-WM1ZM2

Giới thiệu về bản tải xuống này

Lợi ích và cải tiến

 • Giảm nhiễu có thể xảy ra khi phát hoặc chuyển sang các bài hát định dạng DSD hoặc DSD remastered
QUAN TRỌNG:
 • Bạn sẽ cần cập nhật cả phần mềm Music Center for PC và firmware thiết bị Walkman lên phiên bản mới nhất để cải thiện tính ổn định của kết nối. Nếu phần mềm Music Center for PC hoặc firmware thiết bị Walkman không được cập nhật lên phiên bản mới nhất thì có khả năng là phần mềm Music Center for PC và thiết bị Walkman sẽ không thể kết nối đúng cách với nhau.
 • Phải cài đặt đúng ngày giờ trên thiết bị Walkman, nếu không, thông báo cập nhật sẽ không thể xuất hiện. Nếu không đúng, hãy thiết lập ngày giờ theo cách thủ công.

Các lợi ích và điểm cải tiến trước đây

Xem các lợi ích và điểm cải tiến trước đây

Thông tin tập tin

Phiên bản tập tin

 • Phiên bản 1.05.00

Kích thước tập tin

 • Đối với NW-WM1AM2: 1 069 MB (1 121 243 888 byte)
 • Đối với NW-WM1ZM2: 1 069 MB (1 121 498 480 byte)

Ngày phát hành

 • 21-02-2023

Chuẩn bị

Kiểm tra phiên bản firmware

Nếu thiết bị Walkman của bạn đã được cập nhật lên phiên bản phần mềm 1.05.00 thì bạn không cần cập nhật.

 1. Vuốt màn hình Home lên trên.
 2. Chạm vào Settings (Cài đặt) → About device (Thông tin điện thoại).
 3. Tên mẫu máy và phiên bản phần mềm lần lượt xuất hiện trong Device name (Tên thiết bị) và Build number (Số bản dựng).

Trước khi nâng cấp

 • Đảm bảo đã kết nối với mạng trong khi cập nhật.
 • Sau khi cập nhật, firmware không thể trở về phiên bản trước đó.
 • Chuyển tất cả dữ liệu từ Walkman vào máy tính vì dữ liệu còn lại trên Walkman có thể sẽ mất sau khi cập nhật.
 • Chúng tôi không đảm bảo dữ liệu và nhạc của bạn sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị xóa khi thực hiện việc cập nhật này.
 • Khi cập nhật, thiết bị Walkman cần có bộ nhớ trống khoảng 2 GB. Hãy đảm bảo bạn có đủ dung lượng trống.
 • Nếu không có đủ dung lượng trống trong bộ nhớ flash tích hợp, hãy chuyển tất cả dữ liệu không cần thiết trở vào máy tính để làm tăng dung lượng trống.
 • Đảm bảo mức pin của thiết bị Walkman từ 60% trở lên và máy đang ở trạng thái sạc.
 • Trong khi cài đặt tập tin này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập với tư cách Administrator (Quản trị viên) hoặc với tư cách người dùng có quyền Quản trị viên.
 • Người dùng sẽ chịu chi phí liên lạc.

Thông báo quan trọng

Dành cho khách hàng sử dụng Music Center for PC:

 • Để cải thiện tính ổn định của kết nối, vui lòng cập nhật cả Music Center for PC và phần mềm của thiết bị Walkman lên phiên bản mới nhất.
 • Nếu Music Center for PC và phần mềm của thiết bị Walkman KHÔNG được cập nhật lên phiên bản mới nhất, thiết bị Walkman của bạn có thể không kết nối được với Music Center for PC.

Nếu thiết bị Walkman không được đặt đúng ngày và giờ, thông báo cập nhật có thể không xuất hiện. Do đó, vui lòng đảm bảo đặt đúng ngày và giờ. Nếu không, hãy đặt ngày và giờ theo cách thủ công.

Cách điều chỉnh ngày và giờ

 1. Vuốt màn hình Home lên trên.
 2. Chạm vào biểu tượng Clock (Đồng hồ), ngày & giờ hiện tại sẽ xuất hiện.
  Lưu ý: Nếu bạn đã thiết lập đúng ngày và giờ, Walkman sẽ xuất hiện trong thông báo cập nhật và bạn sẽ không cần tiếp tục phần còn lại của quy trình này.
 3. Quay lại màn hình Home bằng cách chạm vào (Home trên Thanh điều hướng) ở cuối màn hình.
 4. Vuốt màn hình Home lên trên.
 5. Chạm vào các mục menu theo thứ tự sau đây: Settings (Cài đặt) → System (Hệ thống) → Date & time (Ngày & giờ).
 6. Nếu Use network-provided time (Sử dụng thời gian do mạng cung cấp) là ON (BẬT), chạm vào Use network-provided time (Sử dụng thời gian do mạng cung cấp). Sau đó, Set date (Đặt ngày) và Set time (Đặt giờ) trong Use network-provided time (Sử dụng thời gian do mạng cung cấp) sẽ hiển thị rõ ràng.
 7. Chạm vào Set date (Đặt ngày) và cài đặt ngày đúng nếu ngày trên thiết bị đang hiển thị sai. Sau đó, chạm vào OK để quay lại màn hình Date & time (Ngày & giờ).
 8. Chạm vào Set time (Đặt giờ) và cài đặt giờ đúng, nếu giờ trên thiết bị đang hiển thị sai. Sau đó, chạm vào OK để quay lại màn hình Date & time (Ngày & giờ).
 9. Chạm vào Use network-provided time (Sử dụng thời gian do mạng cung cấp) để đặt thành ON (BẬT).

Tải xuống và Cài đặt

Bạn có thể nâng cấp bằng một trong các phương pháp sau đây:

 • Cập nhật qua Wi-Fi (mạng LAN không dây)
 • Cập nhật bằng phần mềm Music Center for PC

Bước 1: Cài đặt bản cập nhật

(1) Cập nhật qua Wi-Fi (mạng LAN không dây)

Kết nối với Internet qua Wi-Fi cho phép bạn tải phần mềm mới nhất xuống thiết bị Walkman của bạn và cập nhật thiết bị Walkman. Nếu phiên bản phần mềm mới nhất được phát hành, thông báo cài đặt sẽ hiển thị khi thiết bị Walkman kết nối với Wi-Fi.

 1. Kết nối thiết bị Walkman với nguồn điện.
 2. Bật chức năng Wi-Fi để kết nối thiết bị Walkman và internet.
 3. Vuốt màn hình Home lên trên.
 4. Chạm vào Settings (Cài đặt) → System (Hệ thống) → System updates (Bản cập nhật hệ thống).
 5. Cẩn thận xác nhận thông báo và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Trong khi cập nhật phần mềm, bạn có thể phải cấp quyền để truy cập bộ lưu trữ. Nếu có, vui lòng cấp quyền truy cập bộ lưu trữ.

(2) Cập nhật bằng phần mềm Music Center for PC

Music Center for PC là một ứng dụng máy tính quản lý các nội dung có thể dùng cho máy nghe nhạc Walkman. Khi khởi động, Music Center for PC kết nối với máy chủ cập nhật qua internet và tự động kiểm tra xem máy nghe nhạc Walkman có thông tin cập nhật hay không.

 1. Tắt chức năng Wi-Fi để ngắt kết nối Walkman khỏi internet.
 2. Khởi động phần mềm Music Center for PC.
 3. Kết nối Walkman với máy tính.
 4. Thông báo Use USB for display (Sử dụng USB để hiển thị) xuất hiện trên màn hình thiết bị Walkman. Chạm vào File Transfer (Truyền tập tin) trong Use USB for display (Sử dụng USB để hiển thị) rồi chạm vào OK.
 5. Thông báo cập nhật sẽ hiển thị trên màn hình máy tính. Cẩn thận xác nhận thông báo và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Nếu cần, hãy bật chức năng Wi-Fi để kết nối máy nghe nhạc Walkman với internet.

Bước 2: Kiểm tra xem quá trình cập nhật đã thành công chưa

Sau khi cập nhật, hãy xác nhận phiên bản mới đã được cài đặt thành công bằng cách làm theo các bước sau đây.

 1. Vuốt màn hình Home của thiết bị Walkman lên trên.
 2. Chạm vào Settings (Cài đặt) → About device (Thông tin điện thoại), sau đó phiên bản phần mềm sẽ được hiển thị trong Build number (Số bản dựng).
 3. Nếu Build number (Số bản dựng) là 1.05.00 thì quá trình cập nhật đã thành công.