Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

 • NW-A45
 • NW-A46HN
 • NW-A55
 • NW-WM1A
 • NW-WM1AM2
 • NW-WM1Z
 • NW-WM1ZM2
 • NW-ZX300

Giới thiệu về bản cài đặt này

Lợi ích và cải tiến

 • Công cụ này giúp cài đặt phần mềm Sony USB Audio driver cho chức năng USB-DAC

Các yêu cầu hệ thống

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Chuẩn bị

 • Đảm bảo bạn đăng nhập bằng tài khoản Administrator (Quản trị viên) trên máy tính của bạn.
 • Không tắt máy tính cho đến khi cập nhật xong.
 • Việc không làm theo các hướng dẫn hoặc gián đoạn trong quá trình cập nhật, có thể gây ra sự cố với hoạt động phần mềm.
 • Nếu thông báo Windows needs your permission to continue (Windows cần bạn cho phép để tiếp tục) xuất hiện trong hộp thoại User Account Control (Quản lý tài khoản người dùng), hãy nhấp vào Continue (Tiếp tục) để tiếp tục.

Cài đặt

 1. Trên màn hình thư viện của đầu phát, nhấn USB DAC hoặc DAC. Sau đó, khi có một thông báo hiển thị, hãy nhấn OK.
 2. Kết nối đầu phát với máy tính qua USB.
 3. Trên máy tính của bạn, mở cửa sổ Device Manager (Trình quản lý thiết bị), sau đó nhấp vào Sound, video and game controllers (Âm thanh, video và tay cầm chơi game).
  Lưu ý: Nếu trong danh sách liệt kê có Sony Audio (Âm thanh Sony) thì tức là trình điều khiển đã được cài đặt trên máy tính của bạn.
 4. Nhấp chuột phải vào WALKMAN và chọn Properties (Thuộc tính).
 5. Trên tab Driver (Trình điều khiển), xác nhận tùy chọn Driver Provider: Microsoft (Nhà cung cấp trình điều khiển: Microsoft) được hiển thị.
 6. Chọn Update Driver (Cập nhật trình điều khiển) và nhấp vào Search automatically for drivers (Tự động tìm kiếm trình điều khiển).
 7. Nhấp vào Search for updated drivers on Windows Update (Tìm kiếm trình điều khiển được cập nhật trên Windows Update). Cửa sổ Windows Update mở ra.
 8. Chọn Check for updates (Kiểm tra bản cập nhật) và nếu màn hình hiển thị tùy chọn View optional updates (Xem bản cập nhật tùy chọn), hãy nhấp vào thông báo.
 9. Chọn mũi tên kế bên Driver updates (Bản cập nhật trình điều khiển), chọn Sony Corporation - MEDIA -, sau đó nhấp vào Download and install (Tải xuống và cài đặt).
  Lưu ý: Sony Audio (Âm thanh Sony) sẽ được hiển thị trong phần Sound, video and game controllers (Âm thanh, video và tay cầm chơi game) của Device Manager (Trình quản lý thiết bị).
 10. Nhấp chuột phải vào Sony Audio (Âm thanh Sony) và chọn Properties (Thuộc tính).
 11. Trên tab Driver (Trình điều khiển), xác nhận Driver Provider (Nhà cung cấp trình điều khiển) và Driver Version (Phiên bản trình điều khiển).
  • Nhà cung cấp trình điều khiển: Sony Corporation
  • Phiên bản trình điều khiển: 8.0.5.3526
 12. Quá trình cài đặt trình điều khiển USB Audio đã hoàn tất.

Làm thế nào để gỡ cài đặt phần mềm trình điều khiển?

 1. Nhấp vào Device Manager (Trình quản lý thiết bị) → Sound, video and game controllers (Âm thanh, video và tay cầm chơi game). Sau đó nhấp chuột phải vào Sony Audio (Âm thanh Sony) và chọn Uninstall device (Gỡ cài đặt thiết bị).
 2. Đánh dấu chọn hộp kiểm Delete the driver software for this device (Xóa phần mềm trình điều khiển cho thiết bị này), sau đó chọn Uninstall (Gỡ cài đặt).