ID bài viết : 00291276 / Sửa lần cuối : 09/03/2023In

Cách thay đổi codec và tùy chọn mạng không dây khi kết nối qua Bluetooth.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Làm theo các bước sau đây để chọn kết hợp codec và tùy chọn để phát trực tuyến qua Bluetooth:

  1. Vuốt màn hình Home lên trên rồi nhấn vào các mục menu theo thứ tự sau đây: (Settings) (Cài đặt) → Connected devices (Thiết bị đã kết nối) → Connection preferences (Tùy chọn kết nối) → Bluetooth.
  2. Nhấn vào Wireless playback quality (Chất lượng phát lại qua mạng không dây), sau đó chọn mục mong muốn.

  Gợi ý: Có thể chọn các mục sau đây kết hợp với một số codec:

  • Chế độ Priority on sound quality (Ưu tiên chất lượng âm thanh): Ưu tiên chất lượng âm thanh. Tùy thuộc vào môi trường, kết nối có thể trở nên không ổn định.
  • Chế độ Priority on stable connection (Ưu tiên kết nối ổn định): Ưu tiên kết nối ổn định hơn chất lượng âm thanh. Sử dụng cài đặt này nếu kết nối không ổn định.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào các cài đặt kết nối của thiết bị Bluetooth, có thể không đạt được hiệu ứng Wireless playback quality (Chất lượng phát lại qua mạng không dây) (Bluetooth codec).