ID bài viết : 00274957 / Sửa lần cuối : 27/08/2023In

Chức năng chồng ồn của tai nghe không hoạt động hoặc nghe được tiếng ồn trắng trong khi gọi.

Chức năng chống ồn kém hiệu quả hơn trong khi gọi so với khi phát nhạc.

    Trong khi thực hiện cuộc gọi, micrô sẽ thu âm thanh xung quanh bất kể cài đặt chức năng Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh). Đây là một hiệu ứng của chức năng Sidetone (Âm phụ) cho phép giọng nói của bạn được nghe một cách tự nhiên và giúp bạn thoải mái hơn khi nói chuyện trong cuộc gọi. Do đó, chức năng chống ồn hoạt động trong cuộc gọi khác với khi phát nhạc.

    Nếu bạn nghe được âm thanh xung quanh, âm thanh hoạt động của tai nghe hoặc tiếng ồn trắng (tiếng ồn điện nhỏ với âm thanh tĩnh liên tục) trong khi gọi, thì đó cũng là ảnh hưởng của chức năng Sidetone (Âm phụ), không phải là sự cố.

    Gợi ý: Dành riêng cho WF-1000XM5: Có thể tắt chức năng Sidetone (Âm phụ). Để tắt chức năng này, trong ứng dụng Sony | Headphones Connect, chọn tab System (Hệ thống) và đặt cài đặt Capture Voice During a Phone Call (Ghi âm trong khi gọi điện thoại) thành Off (Tắt).