ID bài viết : 00279619 / Sửa lần cuối : 28/07/2022In

Cảm biến cảm ứng hoạt động không mong muốn ngay cả khi tôi không chạm vào cảm biến (WF-1000XM4)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

  Lưu ý: Kiểm tra hiệu suất của cảm biến cảm ứng sau khi thực hiện từng bước sau đây. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

  1. Tắt chức năng Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect.

   1. Trong Status (Trạng thái), chọn (mũi tên phải) ở bên phải của menu Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh).
   2. Nhấn vào thanh trượt để đặt thành Off (Tắt).
  2. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.
   Hãy truy cập Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách khôi phục cài đặt gốc:

   Mẹo: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

  3. Cài đặt lại tai nghe.
   Lưu ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

   Hãy truy cập Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách cài đặt lại:

   Mẹo: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

  Nếu sự cố không được khắc phục, có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.