ID bài viết : 00273989 / Sửa lần cuối : 05/01/2022In

Không có âm thanh hoặc chỉ có âm thanh phát ra từ một bên tai nghe. (WF-SP700N)

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

  Trước khi bắt đầu

  Giải pháp

  1. Kiểm tra xem các đèn báo có nhấp nháy không khi lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc.
   Đèn báo nhấp nháy
   Chuyển đến bước 3.
   Các đèn báo không nhấp nháy
   Chuyển đến bước 2.
  2. Sạc tai nghe và hộp sạc, sau đó kiểm tra xem tai nghe có phát ra âm thanh khi được bật lên hay không.
   Tai nghe bật và tôi có thể nghe được âm thanh từ tai nghe
   Nguyên nhân có thể là do pin yếu. Hãy chờ cho đến khi tai nghe được sạc đầy.
   Tai nghe bật nhưng tôi không nghe được âm thanh từ tai nghe
   Chuyển đến bước 3.
   Tai nghe không bật
   Không thể sạc đúng cách. Tham khảo bài viết Tai nghe không sạc được.
  3. Kết nối lại tai nghe với thiết bị.
   1. Đặt tai nghe vào hộp sạc và đóng nắp lại.
   2. Lấy tai nghe ra và kết nối lại với thiết bị.
   Tôi có thể nghe được âm thanh từ tai nghe
   Kết nối Bluetooth có thể tạm thời không ổn định.
   Tôi không nghe được âm thanh từ tai nghe
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  4. Tăng âm lượng trên thiết bị được kết nối.
   Tôi có thể nghe được âm thanh từ tai nghe
   Sự cố có thể do âm thanh được đặt quá nhỏ.
   Tôi không nghe được âm thanh từ tai nghe
   Chuyển đến bước 5.
  5. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.

   Truy cập Hướng dẫn trợ giúp để khôi phục cài đặt gốc tai nghe.

   Tôi có thể nghe được âm thanh từ tai nghe
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Tôi không nghe được âm thanh từ tai nghe
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  6. Cài đặt lại tai nghe.

   Lưu ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

   Truy cập Hướng dẫn trợ giúp để cài đặt lại tai nghe.

   Tôi có thể nghe được âm thanh từ tai nghe
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Tôi không nghe được âm thanh từ tai nghe
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  7. Nếu bạn có điện thoại thông minh, máy nghe nhạc Walkman hoặc thiết bị khác, hãy thử ghép nối Bluetooth tai nghe với một trong những thiết bị này, sau đó kiểm tra xem âm thanh có phát ra từ tai nghe hay không.
   Tôi có thể nghe được âm thanh từ tai nghe
   Có thể có sự cố trong thiết bị phát lại mà bạn đã kết nối lúc đầu. Hãy hỏi ý kiến của nhà sản xuất thiết bị.
   Tôi không nghe được âm thanh từ tai nghe
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe