ID bài viết : 00239451 / Sửa lần cuối : 14/03/2023In

Sau khi ngắt kết nối máy nghe nhạc Walkman với thiết bị âm thanh Bluetooth, tôi không thể kết nối lại.

    Nếu bạn không thể kết nối lại máy nghe nhạc Walkman với thiết bị âm thanh Bluetooth, hãy làm theo các bước sau trên máy nghe nhạc Walkman để tắt cài đặt Bluetooth rồi bật lại.

    1. Trên Home (Màn hình chủ), hãy vuốt xuống trên thanh trạng thái hai lần hoặc vuốt xuống trên thanh trạng thái bằng 2 ngón tay.
    2. Trên màn hình Quick Settings (Cài đặt nhanh), hãy nhấn biểu tượng Bluetooth và bật hoặc tắt chức năng.