ID bài viết : 00240169 / Sửa lần cuối : 30/03/2023In

Cách đặt đúng thời gian trên máy nghe nhạc Walkman

  Để đặt đúng thời gian trên máy nghe nhạc Walkman, hãy làm theo một trong hai phương pháp dưới đây: 

  • Kết nối máy nghe nhạc Walkman với mạng để cài đặt tự động đúng ngày và giờ:
   1. Vuốt màn hình Home lên trên.
   2. Chọn  (Settings) (Cài đặt) — System (Hệ thống) — Automatic Date & time (Ngày & giờ tự động).
   3. Bật Wi-Fi để kết nối với mạng và điều chỉnh đúng giờ.

   LƯU Ý: 

   • Ngay cả khi đã bật Wi-Fi, thiết bị sẽ không thể hiển thị đúng thời gian nếu không được kết nối với mạng.
   • Nếu bạn đã làm theo các bước trên và thời gian vẫn không chính xác, nguyên nhân có thể là do kết nối không tốt vì Wi-Fi quá yếu. Hãy thử lại ở vị trí có kết nối Wi-Fi tốt.
  • Thiết lập cài đặt ngày giờ theo cách thủ công:

   Chọn  (Settings) (Cài đặt) — System (Hệ thống) — Date & Time (Ngày & giờ) rồi thiết lập cài đặt ngày giờ đúng với tùy chọn Set date (Đặt ngày) và Set time (Đặt giờ).