ID bài viết : 00223744 / Sửa lần cuối : 25/05/2023In

Tai nghe không thể ghép nối với thiết bị hoặc không thể kết nối với thiết bị sau khi đã ghép nối.

  Lưu ý:
  • Nếu kết nối Bluetooth với tai nghe đột ngột ngừng, hãy tham khảo bài viết Kết nối Bluetooth với tai nghe hoặc loa đột ngột ngừng.
  • Khi bạn ghép nối tai nghe bằng cài đặt Bluetooth của thiết bị kết nối, hãy chọn tên mẫu tai nghe không có chữ LE- đứng phía trước. Nếu bạn chỉ thấy tên mẫu tai nghe có chữ LE- đứng phía trước, hãy đợi vài giây cho đến khi tên mẫu tai nghe không có chữ LE- đứng phía trước xuất hiện.

  Chọn loại hoặc mẫu tai nghe thích hợp để biết các bước khắc phục sự cố:

  Choàng đầu / Nhét tai

  Truly Wireless

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe