ID bài viết : 00132634 / Sửa lần cuối : 15/10/2015

Thiết lập chất lượng âm thanh không có sẵn khi sử dụng tính năng Bluetooth

Khi đang sử dụng tính năng Bluetooth, các thiết lập chất lượng âm thanh không có sẵn

  Khi đang sử dụng tính năng Bluetooth, các thiết lập chất lượng âm thanh sẽ không có sẵn.

  • Clear Audio +
  • Tính năng âm thanh Surround
  • Tính năng DSEE HX
  • Tính năng bình thường hóa Dynamic (Dynamic normalizer)
  • Tính năng Equalizer

  Để sử dụng thiết lập chất lượng âm thanh, hãy kết nối các thiết bị bằng cáp.