ID bài viết : S500059779 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Tôi có thể lưu các ký tự không phải là tiếng Anh như là tiếng Hoa truyền thống vào tập tin LRC được không?

Lưu các ký tự không phải là tiếng Anh (như là tiếng Hoa truyền thống) vào tập tin LRC.

    Có. Bạn có thể lưu các ký tự tiếng Hoa truyền thống, tiếng Hoa giản thể, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Thái Lan vào tập tin LRC.

    Các lưu ý khi tạo các tập tin LRC để phát lại trên đầu đọc

    • Văn bản mã hóa các tập tin LRC phải là UTF-8.

    • Tập tin LRC phải có tên tập tin giống như tập tin âm thanh, với phần mở rộng  “.lrc”. Nếu không, đầu đọc không thể nhận tập tin LRC.

    • Kích thước tối đa của các tập tin LRC là 512 KB.