ID bài viết : S500057377 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Các dấu hiệu gì cho thấy pin tích hợp trong máy cần được thay thế ?

Thay thế pin tích hợp trong máy.

    Ví dụ, nếu máy nghe nhạc chỉ có thể hoạt động hoặc kéo dài trong 30 phút (trong tình trạng sạc đầy) thay vì 1 tiếng như trước kia (trong tình trạng sạc đầy), pin cần phải được thay thế. Vui lòng liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Sony gần nhất để thay thế pin tích hợp trong máy.