ID bài viết : 00125537 / Sửa lần cuối : 23/04/2018In

Thông tin về khả năng tương thích với Windows 10 dành cho Máy nghe nhạc Walkman

  Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của các sản phẩm có trên trang này được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc trước đó trong các điều kiện sau đây. Đối với các sản phẩm được phát hành vào tháng 8 năm 2015 hoặc sau đó, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc kiểm tra trên trang web của Sony, v.v.

  Môi trường vận hành:
  • Đã kiểm tra vận hành ở chế độ máy tính để bàn của Windows 10 Home và Windows 10 Pro.
  • Không bảo đảm hoạt động cho tất cả máy tính.

  Cũ:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích

  Mẫu máy Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  NWZ-E473
  NWZ-E473K
  NWZ-E474
  NWZ-E474K
  NWZ-E475
  NWZ-E573
  NWZ-E574
  NWZ-E575
  NWZ-S774BT
  NWZ-F804
  NWZ-F805
  NWZ-F805N
  NWZ-F806
  NWZ-F806N
  NWZ-W273
  NWZ-WH505
  NWZ-WH303
  NWZ-E383
  NWZ-E384
  NWZ-E385
  NWZ-E583
  NWZ-E584
  NWZ-E585
  NWZ-W274S
  NWZ-F885
  NWZ-F886
  NWZ-F887
  NWZ-ZX1
  NWZ-M504
  NWZ-B183F
  NWZ-B183
  NWZ-W273S
  NWZ-A15
  NWZ-A17
  NWZ-WS613
  NWZ-WS615
  NW-ZX2