Thông tin bản tải xuống này

Dành cho khách hàng sử dụng Walkman (NWZ-A, NWZ-E, NWZ-S, NWZ-W, NWZ-X), chúng rôi cung cấp dịch vụ tải về Content Transfer phiên bản 1.3. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn.
Sản phẩm

 • NWZ-A Series
 • NWZ-E Series
 • NWZ-S Series
 • NWZ-W Series
 • NWZ-X Series

Lưu ý: Dành cho khách hàng sử dụng WALKMAN, chúng rôi cung cấp chương trình cập nhật Firmware. Vui lòng cập nhật Firmwae của thiết bị WALKMAN trước khi tải về chương trình ứng dụng.

Tóm tắt sản phẩm
Chức năng mới của Content Transfer phiên bản 1.3

 • Tương thích với máy tính cài đặt sẵn Windows 7, Windows 8.
 • Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ iTunes 9.0

Chức năng của Content Transfer 

 1. Chuyển các định dạng sau từ Windows Explorer, Internet Explorer và iTunes.
  • Music: .mp3 / .3gp / .mp4 / .wma / .wmv
  • Video: .mp4 / .m4v / .wmv
  • Photo: .jpg

   Lưu ý: Định dạng tập tin không đucợ hỗ trợ sẽ không chuyển qua Walkman.
 2. Chức năng 12 TONE ANALYSIS.
 3. Chế độ Gadget cho Windows Vista.
 4. Chức năng tự động chuyển.
 5. Chức năng chuyển đổi tập tin Video.
 6. Chức năng tự động cập nhật.
 7. Hỗ trợ tập tin Windows Media Digital Rights Management (DRM)  (e.g., WMA, WMV).

Lưu ý

 1. Phần mềm Content Transfer hỗ trợ chuyển dữ liệu từ iTunes 9.0 sang máy nghe nhạc WALKMAN.
 2. Chuyển đổi tập tin Video dành cho dòng máy WALKMAN có thể phát tập tin WMV.

Yêu cầu cấu hình hệ thống để sử dụng phần mềm Content Transfer phiên bản 1.3.

Hỗ trợ hệ điều hành (được cài đặt sẵn khi sản xuất)

 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 hoặc mới hơn)
 • Windows XP Professional (Service Pack 2 hoặc mới hơn)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 hoặc mới hơn)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 hoặc mới hơn)
 • Windows Vista Business (Service Pack 1 hoặc mới hơn)
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 hoặc mới hơn)
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro

  * IBM PC / AT hoặc máy tính tương thích cài đặt sẵn với hệ điều hành Windows ở trên.
  * Hỗ trợ Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 phiên bản 64 bit (chạy trên WOW64).
  * Không hỗ trợ bởi phiên bản hệ điều hành Windows XP 64 bit.
  * Không hỗ trợ các hệ điều hành khác hệ điều hành ở trên.
  * Không bao gồm các phiên bản hệ điều hành không được hỗ trợ bởi Microsoft.

Lưu ý: Những hệ điều hành không được hỗ trợ.

 • Windows XP Media Center Edition
 • Windows XP Media Center Edition 2004
 • Windows XP Media Center Edition 2005
 • Windows NT
 • Windows 2000 Professional
 • Windows Millennium Edition
 • Windows 98 Second Edition
 • Windows XP 64 bit
 • Mac OS

Hệ thống

Máy tính: IBM PC/AT hoặc máy tính tương thích

CPU:
- Windows 7, Windows 8: Pentium III 1GHz hoặc cao hơn
- Windows Vista: Pentium III 800MHz hoặc cao hơn
- Windows XP: Pentium III 450MHz hoặc cao hơn
RAM:
- Windows 7, Windows 8: 1GB hoặc nhiều hơn (phiên bản 32 bit)/ 2GB hoặc nhiều hơn (phiên bản 64 bit)
- Windows Vista: 512MB hoặc nhiều hơn (Home Premium / Business / Ultimate: 1GB hoặc nhiều hơn)
- Windows XP: 256MB hoặc nhiều hơn
Phần mềm: Yêu cầu Windows Media Player 11

Sử dụng phần mềm này với những hệ điều hành sau không được hỗ trợ bởi Sony

 • Windows XP 64 bit.
 • Hệ điều hành được nâng cấp.
 • hệ điều hành khác những hệ điều hành ở trên
 • Máy tính hoặc hệ điều hành được cài đặt bởi cá nhân.
 • Được nâng cấp từ cài đặt của nhà sản xuất
 • Máy tính Macintosh.

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Content Transfer Version 1.3

Phiên bản

 • 1.3

Kích thước

 • 57.8MB

Ngày phát hành

 • 2012-11-08

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP

Tải xuống

Trước khi tải về

 • Để cài đặt phần mềm này bạn cần đăng nhập vào tài khoản Administrators hoặc thành viên của nhóm Administrators.
 • Để sử dụng Content Transfer phiên bản 1.3. bạn cần đăng nhập vào tài khoản “Administrators” hoặc nhóm “Power Users”.

Trước khi thực hiện Content Transfer Phiên bản 1.3

 • Tải về “Content Transfer Version 1.3 Installer”.
  Sau khi thực hiện “Content Transfer Version 1.3 Installer”, chỉ các tập tin cần thiết cho máy tính được tải về và sau đó Content Transfer phiên bản 1.3 sẽ được cài đặt.

Lưu ý: Vui lòng đọc cẩn thận thông báo sau. Sony sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thiệt hại xảy ra không theo thông báo dưới đây.

 • Dịch vụ tải về này được cung cấp độc quyền cho máy tính cài đặt sẵn Windows XP Home Edition (Service Pack 2 hoặc mới hơn) / Windows XP Professional (Service Pack 2 hoặc mới hơn)/ Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 hoặc mới hơn) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 hoặc mới hơn) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 hoặc mới hơn) / Windows Vista Business (Service Pack 1 hoặc mới hơn) / Windows 7 Home Basic / Windows 7 Home Premium / Windows 7 Professional / Windows 7 Ultimate / Windows 8 / Windows 8 Pro.
 • Không hỗ trợ hệ điều hànhWindows 98SE, Windows ME, Windows 2000 Professional, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Media Center Edition 2004, Windows XP Media Center Edition 2005 and Windows XP 64 bit
 • KHÔNG sử dụng dịch vụ tải về này cho Macintosh, Windows 98 / 95, Windows NT, và hệ điều hành khác.

Cài đặt

Chi tiết

Quá trình tải về
Vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây để tải trình cài đặt Content Transfer.

 1. Kết nối Internet.
 2.  Thiết lập thư mục để lưu trữ các tập tin tải về trên ổ đĩa cứng của bạn.
  Giả sử thư mục được đặt tên là "CT1.3_dl" và nó được thực hiện trong ổ C.
 3.  Tải tập tin sau đây ContentTransferInstaller-v13.exe 57.8 MB (60,696,384 bytes) vào thư mục được tạo ra ở Bước 2 
      Lưu ý: Không làm cho hệ thống bị treo, chế độ Sleep hoặc Hibernation trong khi tải về.

Lưu ý trước khi thực hiện Content Transfer phiên bản 1.3

 • Khi thực hiện ContentTransferInstaller-v13.exe, chỉ các tập tin cần thiết cho máy tính được tải về  và sau đó Content Transfer phiên bản 1.3 sẽ được cài đặt.

Quá trình cài đặt
  Sau khi quá trình tải về ContentTransferInstaller-v13.exe hoàn tất, vui lòng thực hiện các bước sau để cài đặt Content Transfer Version 1.3 vào máy tính.

 1. Thoát khỏi các phần mềm.
 2. Kết nối máy tính với Internet

  Lưu ý: ContentTransferInstaller-v13.exe chỉ các tập tin cần thiết cho máy tính được tải về. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi đến máy chủ trong quá trình tải về.
 3. Nhấp Start và nhấp Run… Khung Run sẽ hiển thị.

  Đối với Windows Vista, nhấp Start và nhập C:\CT1.3_dl\ContentTransferInstaller-v13.exe vào khung tìm kiếm được đặt ở cuối menu Start.
 4. Vào C:\CT1.3_dl\ContentTransferInstaller-v13.exe, và nhấp OK.
 5. Cửa sổ cài đặt Content Transfer Version 1.3 sẽ hiển thị trên màn hình.
 6. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.
 7. Nhấp Finish sau khi cài đặt.
 8. Kiểm tra cài đặt phần mềm.