ID bài viết : 00103984 / Sửa lần cuối : 07/01/2015

Tôi muốn phát nhạc chất lượng cao - High-Resolution khi sử dụng Media Go.

  LƯU Ý: Danh sách các thiết bị hỗ trợ để sử dụng với các phần mềm Media Go có sẵn tại: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.
  Các phần mềm Media Go cũng có thể làm việc với các thiết bị khác không có trong danh sách này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoạt động, nếu thiết bị không có trong danh sách.

  Media Go (phiên bản 2.5 hoặc mới hơn) có thể phát âm thanh chất lượng cao-High-Resolution Audio. Tuy nhiên, bạn có thể cần phải thay đổi các thiết lập máy tính phụ thuộc vào đầu ra của máy tính.
  Nếu các thiết bị kết nối không hỗ trợ âm thanh chất lượng cao-High-Resolution Audio, nhạc không thể phát được ở âm thanh chất lượng cao-High-Resolution Audio.

  Để đầu ra âm thanh chất lượng cao-High-Resolution Audio từ máy tính của bạn thông qua một thiết bị bên ngoài kết nối bằng USB, tham khảo sách hướng dẫn của thiết bị.

  LƯU Ý: Media Go phiên bản 2.5 đến 2.7a để hỗ trợ phát và đầu ra là High-Resolution Audio, nhưng không hỗ trợ "BitPerfect." (Các phiên bản của Media Go không hỗ trợ WASAPI hoặc ASIO.)
  Ngoài ra, các tập tin định dạng DSD được chuyển đổi và đầu ra ở định dạng PCM và không thể phát như  "native DSD."