ID bài viết : 00103972 / Sửa lần cuối : 22/02/2018

Tôi muốn quản lý nhiều album hoặc nhiều bài hát như một album bằng Media Go

  Những bài hát có cùng tên album và nghệ sĩ được phân loại như một album.
  Bài hát có tên album cùng tên nhưng nghệ sĩ khác nhau được xếp vào từng album riêng.

  Để đặt nhiều album như một album tổng hợp có chứa các bài hát của các nghệ sĩ khác nhau lại với nhau thành một album, hãy thực hiện các bước sau đây.

  1. Nhấp Library - Music trong menu ở phái bên trái của màn hình Media Go.
  2. Nhấp Albums ở phía trên bên phải của màn hình Media Go.
  3. Trong khi giữ phím Ctrl trên bàn phím, nhấp vào album mà bạn muốn ghép lại với nhau từ danh sách album.
  4. Nhấp chuột phải vào một trong những album được chọn và nhấp Open.
  5. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A khi danh sách bài hát trong album được hiển thị.
  6. Hãy chắc chắn rằng tất cả các bài hát đã được chọn và nhấp Edit - Properties ở phía trên cùng của màn hình Media Go.
  7. Trên màn hình Audio Properties, nhập vào trường AlbumAlbum Artist, tất cả những bài hát sẽ có cùng tên album và tên nghệ sĩ.
  8. Nhấp OK.

  Các bước trên đã hoàn tất.
  Nhấp vào Library - Music để kiểm tra xem các album được chọn đã được ghép lại với nhau thành một album chưa.

  LƯU Ý: Danh sách các thiết bị hỗ trợ để sử dụng với các phần mềm Media Go có sẵn tại: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.
  Các phần mềm Media Go cũng có thể làm việc với các thiết bị khác không có trong danh sách này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoạt động, nếu thiết bị không có trong danh sách.