ID bài viết : 00103977 / Sửa lần cuối : 07/01/2015In

Tôi muốn kiểm tra nơi những bài hát Media Go quản lý được lưu trữ.

  Thực hiện theo các bước sau để kiểm tra vị trí.

  1. Trên màn hình Media Go, nhấp chuột phải vào bài hát mà bạn muốn kiểm tra vị trí lưu trữ, và sau đó nhấp vào Properties
  2. Check the storage location in File in the Audio Properties screen.
   Kiểm tra vị trí lưu trữ trong File tại màn hình Audio Properties.
   LƯU Ý: Nếu đường dẫn cho các vị trí lưu trữ dài, phần giữa  sẽ được bỏ đi và hiển thị như là "...".
   Để xem đầy đủ đường dẫn, nhấp vào tab File trên màn hình Audio Properties.

  LƯU Ý: Danh sách các thiết bị hỗ trợ để sử dụng với các phần mềm Media Go có sẵn tại: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.
  Các phần mềm Media Go cũng có thể làm việc với các thiết bị khác không có trong danh sách này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoạt động, nếu thiết bị không có trong danh sách.