ID bài viết : 00182104 / Sửa lần cuối : 16/08/2017In

Thông báo quan trọng cho những khách hàng đang sử dụng phần mềm SonicStage phiên bản 4.0 trở lên

  2007-11-07

  Sony muốn thông báo cho những khách hàng gặp những vấn đề bảo mật tiềm tàng do bộ đệm bị tràn trong một số phiên bản của phần mềm quản lí nhạc“SonicStage” được liệt kê bên dưới. Chúng tôi đang chuẩn bị phần mềm cập nhật để điều chỉnh vấn đề này và sẽ công bố sớm nhất có thể. 

  Trong khi chờ đợi, Sony đề nghị bạn không nhập vào (import) các danh sách m3u trừ khi chúng được lấy từ một nguồn tin cậy. Sử dụng SonicStage, mua nhạc, nhập nhạc (import) từ đĩa CD vào thư viện nhạc hoặc quản lí thư viện và các công cụ sẽ không dẫn đến sự cố tràn bộ đệm này.  Sony quan tâm đến vấn đề an toàn cho khách hàng’ phần mềm và dữ liệu rất nghiêm túc, và chúng tôi đang tiến hành giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể.

  [Phần mềm áp dụng]
  SonicStage ver. 4.0/4.1/4.2/4.3

  Khi có thắc mắc về vấn đề này, bạn vui lòng liên hệ Trung tâm Bảo hành tại địa phương.  Danh sách các Trung tâm Bảo hành có thể tìm thấy tại trang Service Centers .