ID bài viết : S500059777 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Định dạng tập tin LRC là gì?

Về định dạng tập tin LRC.

  Walkman sử dụng tập tin LRC để hiển thị lời bài hát khi phát một tập tin âm thanh trên Walkman.

  Điều này đạt được bằng cách đọc tập tin LRC đồng bộ hóa lời bài hát với tập tin âm thanh, chẳng hạn MP3

  Tập tin lời (LRC) có tên giống với tập tin âm thanh. Ví dụ, music.mp3 và music.lrc. Định dạng LRC dựa trên văn bản.

  Một tập tin LRC có thể chứa thông tin thời gian sau đây : Dòng văn bản lời bài hát
  Ví dụ:
  [00:01:90] Let's go
  Chú ý:

  • [mm:ss:xx]
   trong đó mm nghĩa là phút, ss nghĩa là giây, và xx nghĩa là một phần trăm của một giây.
  • Dòng văn bản lời bài hát
   Đầu đọc nhận được tới 95 ký tự để hiển thị dòng văn bản trên màn hình. Nếu một dòng văn bản không vừa màn hình, nó sẽ bị cuộn lại (tới 3 dòng). Các ký tự ngoài 3 dòng sẽ không được hiển thị.