ID bài viết : 00181348 / Sửa lần cuối : 16/08/2017In

Thông báo của Sony phần mềm quản lý nhạc SonicStage ™ "Search for Cover Art / More Info"thông báo đóng cửa dịch vụ

  2009-08-07

  Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm Sony.

  Chúng tôi xin thông báo với bạn rằng từ ngày 11 tháng 8 năm 2009, phần mềm quản lý nhạc của Sony là SonicStage sẽ đóng "Search for Cover Art / More Info"cho các phiên bản sau đây:

  • SonicStageCP phiên bản 4,0 / 4,1 / 4,2 / 4,3
  • SonicStage phiên bản 3,3 / 3,4

  Sau khi đóng cửa dịch vụ, bạn sẽ không thể có được album nhạc bao gồm hình bìa và thông tin liên quan thông qua Internet khi chèn một đĩa CD nhạc vào máy tính có cài sẵn "SonicStage". Các tập tin hình ảnh vẫn có thể được đăng ký làm bìa album nhạc bằng tay.

  Đóng cửa dịch vụ này sẽ không ảnh hưởng đến các chức năng của SonicStage.

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu sự trợ giúp, xin vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ địa phương của Sony. Danh sách các trung tâm Bảo hành Sony có thể được tìm thấy trong trang Service Centres.