ID bài viết : 00103948 / Sửa lần cuối : 07/01/2015In

Tôi muốn mang Walkman lên máy bay

    Pin lithium-ion tích hợp đáp ứng được với quy định Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), tuy nhiên một số hãng hàng không có thể có những tiêu chuẩn khác.

    Tham khảo ý kiến với các công ty hàng không để biết chi tiết.