Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

 • NW-A25
 • NW-A35
 • NW-A35H
 • NW-A35HN
 • NW-A36HN
 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • NW-A56HN
 • NW-A57
 • NW-E393
 • NW-E394
 • NW-E395
 • NW-WM1A
 • NW-WM1Z
 • NW-WS413
 • NW-WS414
 • NW-WS623
 • NW-WS625
 • NW-ZX100
 • NW-ZX2
 • NW-ZX300
 • NWZ-A15
 • NWZ-A17
 • NWZ-E383
 • NWZ-E384
 • NWZ-E385
 • NWZ-E584
 • NWZ-F805
 • NWZ-F806
 • NWZ-F886
 • NWZ-F887
 • NWZ-M504
 • NWZ-W273
 • NWZ-W273S
 • NWZ-W274S
 • NWZ-WH303
 • NWZ-WH505
 • NWZ-WS613
 • NWZ-WS615
 • NWZ-Z1050
 • NWZ-Z1060
 • NWZ-ZX1
 • WF-SP900

QUAN TRỌNG: Tập tin này chỉ để sử dụng với các mẫu máy đã xác định. Không phải tất cả các mẫu máy đều được bán ở tất cả các quốc gia.

Thông tin bản tải xuống này

"Content Transfer for Mac” (Chuyển nội dung cho Mac) là một phần mềm dùng để chuyển nhạc, video, ảnh, podcast và danh sách phát một cách dễ dàng. Bạn có thể sử dụng chức năng "Drag & Drop” (Kéo & Thả) để chuyển các tập tin từ iTunes sang Walkman. Phần mềm sẽ tự động sắp xếp các tập tin vào thư mục phù hợp trên thiết bị.

 • Định dạng tập tin có thể chuyển
  Nhạc: .mp4, .3gp, .m4a, .oma, .wma, .mp3, .wav, .flac, .ape, .aiff và .aif
  Video: .mp4, .m4v và .wmv
  Ảnh: .jpg
 • Chức năng tự động chuyển

Lưu ý: Phần mềm “Content Transfer for Mac” hỗ trợ chuyển dữ liệu từ iTunes 11.0 trở lên

Yêu cầu hệ thống

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật firmware tương thích với các phiên bản MAC OS phổ biến nhất:
QUAN TRỌNG: Chỉ hỗ trợ các hệ điều hành dưới đây.

 • macOS 10.13 - 10.15
Các hệ thống sau đây không được hỗ trợ:
 • Hệ điều hành hoặc máy tính do người dùng tự xây dựng
 • Hệ điều hành được nâng cấp
 • Môi trường multi-boot (khởi động vào nhiều hệ điều hành khác nhau)
 • Môi trường multi-monitor (đa màn hình)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • ContentTransfer.dmg

Phiên bản tập tin

 • Phiên bản 1.6 (1.6.05220)

Dung lượng tập tin

 • 9.32 MB (9,781,040 byte)

Ngày phát hành

 • 15-09-2020

Chuẩn bị

 • Trong khi cài đặt tập tin này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập với tư cách Quản trị viên hoặc với tư cách người dùng có quyền Quản trị viên.
 • Để đảm bảo quá trình cài đặt không bị ảnh hưởng bởi các chương trình khác, hãy lưu toàn bộ công việc và đóng tất cả các chương trình khác.

Tải xuống và Cài đặt

Hãy đảm bảo đăng nhập bằng tài khoản Quản trị viên trên máy tính của bạn.

 1. Đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện
 2. Tải tập tin xuống máy tính
 3. Thoát tất cả phần mềm đang chạy trên máy tính
 4. Nhấp đúp vào tập tin đã lưu và làm theo hướng dẫn trên màn hình
  Lưu ý đối với người dùng macOS 10.15: Hộp thoại sau đây sẽ xuất hiện khi phần mềm phát hiện máy nghe nhạc Walkman trên macOS 10.15. Vui lòng nhấn “OK”.

  allow access (cho phép truy cập)

 5. Khi có thông báo cho biết quá trình nâng cấp đã hoàn tất, hãy nhấp vào [Close] (Đóng)

Sau khi quy trình cài đặt hoàn tất, phần mềm "Content Transfer for Mac" sẽ tự động khởi chạy.

Lưu ý: Có thể không có thư mục iTunes trên macOS 10.15. Hãy chọn “Music” (Nhạc) hoặc “Custom” (Tùy chỉnh) cho cài đặt “Auto Transfer Folder” (Tự đồng truyền thư mục).