ID bài viết : 00252602 / Sửa lần cuối : 04/11/2020

Cách truyền tập tin nhạc trong bộ nhớ trong sang thẻ microSD (Dòng NW-A100/ZX500)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Lưu ý đối với thẻ microSD

  • Sử dụng thẻ microSD (không được cung cấp) đã được định dạng bằng máy nghe nhạc Walkman của bạn.  Để biết cách định dạng thẻ microSD, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp.
  • Có một số biện pháp phòng ngừa khi sử dụng thẻ microSD. Hãy tham khảo bài viết Cần lưu ý những điểm gì khi sử dụng thẻ microSD? để biết chi tiết.

  Cách truyền tập tin nhạc trong bộ nhớ trong sang thẻ microSD

  Các bước sau đây sẽ nêu chi tiết cách truyền hoặc sao chép các tập tin nhạc trong bộ nhớ trong sang thẻ microSD. Bạn cũng có thể truyền hoặc sao chép tập tin nhạc từ thẻ microSD vào bộ nhớ trong bằng cách chọn SD card (Thẻ SD) ở bước 4 và bằng cách chọn tên mẫu máy nghe nhạc Walkman ở bước 6.

  1. Lắp thẻ microSD vào Walkman của bạn.

  2. Đảm bảo biểu tượng thẻ SD được hiển thị ở phía trên cùng của màn hình.
   LƯU Ý: Nếu biểu tượng không xuất hiện thì tức là thẻ microSD chưa được lắp đúng hoặc không nhận dạng được thẻ microSD. Tháo thẻ microSD ra và lắp lại.

  3. Vuốt màn hình Home lên trên, sau đó từ menu, chọn Files (Tập tin).

  4. Chọn tên mẫu máy nghe nhạc Walkman.
   LƯU Ý: Nếu bạn không thấy tên mẫu máy nghe nhạc Walkman, hãy chạm vào tùy chọn ở phía trên bên phải và chọn Show Internal Storage (Hiển thị bộ nhớ trong).

  5. Chọn thư mục Music (Nhạc) hoặc Download (Tải xuống).
   LƯU Ý: Vị trí lưu tập tin sẽ khác nhau tùy thuộc vào dịch vụ hoặc ứng dụng truyền phát.

  6. Chọn tập tin nhạc bạn muốn di chuyển bằng cách nhấn vào tập tin trong khoảng 1 giây, sau đó chạm vào tùy chọn ở phía trên cùng bên phải màn hình, sau đó chọn chức năng Move to (Di chuyển đến) hoặc Copy to (Sao chép đến).
   LƯU Ý: Bạn có thể chọn nhiều tập tin nhạc và di chuyển chúng cùng một lúc.

  7. Trên màn hình Music (Nhạc) hoặc Downloads (Tải xuống) (thư mục đã chọn ở bước 5), hãy chạm vào menu ở phía trên cùng bên trái màn hình và chọn SD card (Thẻ SD).

  8. Trên màn hình SD card (Thẻ SD), chạm để chọn thư mục Music (Nhạc), sau đó chạm vào nút MOVE(DI CHUYỂN) hoặc COPY (SAO CHÉP).

  9. Trong màn hình Music (Nhạc) hoặc Downloads (Tải xuống) (thư mục bộ nhớ trong được chọn ở bước 5), hãy kiểm tra để đảm bảo tập tin nhạc bạn đã di chuyển không còn nữa.
   LƯU Ý: Nếu bạn chỉ sao chép tập tin, bản gốc sẽ được giữ lại.

  10. Mở thư mục Music (Nhạc) trên SD card (Thẻ SD) và kiểm tra xem tập tin nhạc bạn đã di chuyển hoặc sao chép có ở đó không.