ID bài viết : 00245892 / Sửa lần cuối : 02/07/2020

Không thể sạc pin của máy nghe nhạc Walkman. (Dòng NW-A20/A30/A40/A50/A100/WM1/ZX100/ZX300/ZX500)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Phần Câu hỏi thường gặp này là dành cho máy nghe nhạc Walkman cụ thể. Nếu máy nghe nhạc của bạn không được liệt kê trong phần Sản phẩm và danh mục áp dụng, hãy tham khảo phần Câu hỏi thường gặp sau đây:
  Không thể sạc pin của máy nghe nhạc Walkman.

  Nếu không thể sạc pin của máy nghe nhạc Walkman, hãy kiểm tra như sau:

  • Nếu bạn sạc pin của máy nghe nhạc Walkman trong khi đang sử dụng thì có thể mất nhiều thời gian hơn để sạc đầy pin.
  • Khi bạn sử dụng máy nghe nhạc Walkman lần đầu tiên hoặc bạn đã không sử dụng máy nghe nhạc Walkman trong một thời gian dài, pin có thể hoàn toàn cạn điện. Trong trường hợp này, chỉ báo sẽ không xuất hiện trên màn hình khi bạn bắt đầu sạc và sẽ xuất hiện sau khi sạc được khoảng 30 phút.

  LƯU Ý:

  • Khi máy nghe nhạc Walkman của bạn có cổng USB Type-C:
   Để sạc máy nghe nhạc Walkman, hãy sử dụng cáp USB đi kèm. Máy nghe nhạc Walkman không sạc điện được khi sử dụng một cáp có sẵn trên thị trường. Nếu bạn muốn sử dụng một cáp có sẵn trên thị trường, hãy đảm bảo đây là cáp USB Type-C tuân thủ tiêu chuẩn USB, có chức năng truyền dữ liệu và có điện trở 56K Ohm.
   LƯU Ý: Nếu cáp không tuân thủ tiêu chuẩn USB thì bạn sẽ không thể sạc điện máy nghe nhạc Walkman được.

  • Khi sạc máy nghe nhạc Walkman bằng bộ chuyển đổi AC USB:
   • Sử dụng bộ chuyển đổi AC USB có cường độ dòng điện là 1,5A.
   • Sử dụng bộ chuyển đổi AC USB với cáp USB đi kèm.
   • Kiểm tra để đảm bảo rằng cáp USB được kết nối chắc chắn với cả máy nghe nhạc Walkman và bộ chuyển đổi AC USB và bộ chuyển đổi AC USB đã được kết nối chắc chắn với ổ điện AC.
  • Khi sạc máy nghe nhạc Walkman bằng máy tính:
   • Sử dụng cáp USB đi kèm. Nếu bạn muốn sử dụng một cáp có sẵn trên thị trường, hãy đảm bảo đây là cáp USB Type-C tuân thủ tiêu chuẩn USB, có chức năng truyền dữ liệu và có điện trở 56K Ohm. Không được dùng cáp USB loại “chỉ sạc điện” hoặc cáp USB không có chức năng truyền dữ liệu.
   • Máy nghe nhạc Walkman không thể sạc điện được khi máy tính đang ở chế độ ngủ, ngay cả khi bạn kết nối máy nghe nhạc với máy tính. Đảm bảo đã thoát chế độ ngủ trước khi thử sạc điện cho máy nghe nhạc Walkman.
   • Nếu máy nghe nhạc Walkman được kết nối với USB hub, máy nghe nhạc Walkman sẽ không thể sạc điện được.
   • Sẽ không sạc điện được nếu có sự cố với máy tính hoặc cáp USB được kết nối. Hãy thử sạc theo cách khác, nếu có thể.
   • Nếu máy tính của bạn có nhiều cổng USB, hãy kết nối máy nghe nhạc Walkman với một cổng USB khác và thử sạc lại.

  Nếu sự cố không được khắc phục sau khi kiểm tra tất cả các mục ở trên, hãy thiết lập lại (khởi động lại) máy nghe nhạc Walkman. Để biết chi tiết về cách thiết lập lại máy nghe nhạc Walkman, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp cho mẫu máy nghe nhạc Walkman của bạn.
  LƯU Ý: Không có dữ liệu hoặc cài đặt nào bị xóa khi bạn thiết lập lại máy nghe nhạc Walkman.