ID bài viết : 00189625 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Tôi muốn truyền nhạc sang Walkman bằng cách kéo và thả từ iTunes dành cho Windows.

  Mở thư mục Music (Nhạc) trong máy nghe nhạc Walkman, rồi truyền nhạc bằng cách kéo và thả từ iTunes sang Walkman.

  LƯU Ý: Bạn chỉ có thể kéo và thả nhạc do iTunes quản lý khi sử dụng máy nghe nhạc Walkman có hỗ trợ chức năng kéo và thả. (Máy nghe nhạc Walkman có thể không hỗ trợ tất cả các chức năng.)

  1. Kết nối máy nghe nhạc Walkman với máy tính bằng cáp USB đi kèm.
  2. Mở thư mục MUSIC (NHẠC) trên Walkman.
  3. Khởi động iTunes.
  4. Kéo và thả bản nhạc bạn muốn truyền từ iTunes sang thư mục MUSIC (NHẠC) trên máy nghe nhạc Walkman.
   iTunes cho windows

  LƯU Ý:

  • Các tập tin được bảo vệ bản quyền bằng Quản lý bản quyền số (DRM) không được hỗ trợ.
  • Những nội dung truyền vượt quá giới hạn phân cấp thư mục của máy nghe nhạc Walkman không thể phát được. Để biết thông tin về phân cấp dữ liệu, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng.
  • Danh sách phát của iTunes không thể truyền được.