ID bài viết : 00058074 / Sửa lần cuối : 02/09/2020

Phần mềm Media Go là gì?

    Phần mềm Media Go™  cho phép bạn dễ dàng chuyển nhạc, hình ảnh và video từ máy tính của bạn tới thiết bị cầm tay Sony®, như là hệ thống PSP® hoặc điện thoại, hoặc nhập từ thiết bị của bạn tới máy tính. Media sẽ tự động chuyển đổi sang định dạng thích hợp với thiết bị của bạn trong khi duy trì chất lượng tốt nhất có thể.

    Một vài máy tính VAIO® với 1 biểu tượng trên desktop có thể liên kết tới trang web Sony, nơi bạn có thể tải phần mềm.

    QUAN TRỌNG: Phần mềm Media Go không cài sẵn trên máy tính.

    Image

    Thông tin chi tiết về phần mềm Media Go, bao gồm cách sử dụng, tính năng, thông số kỹ thuật và hỗ trợ, có thể được tìm thấy trên website Media Go tại http://mediago.sony.com/enu/features.