ID bài viết : 00178486 / Sửa lần cuối : 01/10/2018

Cách truyền nhạc vào máy nghe nhạc Walkman bằng máy tính.

  Ảnh

  Trang này sẽ giới thiệu cách truyền nhạc vào máy nghe nhạc Walkman.
  Chọn phương thức phù hợp với môi trường và mục đích sử dụng.

  Sử dụng phần mềm Sony để truyền nhạc vào máy nghe nhạc Walkman
  Quản lý nhạc bằng phần mềm Sony và truyền nhạc vào thiết bị Walkman.

   

  Music CenterMusic Center for PC (Windows)
  Truyền nội dung (Mac)

  Lưu ý: Không phải tất cả các mẫu máy đều được hỗ trợ ứng dụng Music Center hoặc phần mềm Content Transfer. Bạn có thể kiểm tra khả năng tương thích mẫu máy trong các phần sau đây:

  Nếu mẫu máy của bạn không tương thích, bạn có thể sử dụng phương pháp dưới đây hoặc tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn để biết phương pháp truyền nhạc.

   

  Sử dụng các phương pháp khác để truyền nhạc vào máy nghe nhạc Walkman

  Đối với Windows :

  Đối với hệ điều hành Mac :